A A A A A

Добар карактер: [Прихватање]


1 Коринћанима 5:11-13
[11] A sad vam pisah da se ne miješate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takovima da i ne jedete.[12] Jer šta je meni stalo da sudim i one koji su napolju? Ne sudite li vi one koji su unutra?[13] A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe.

1 Јованова 1:9
Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde.

1 Петрова 3:8-9
[8] A najposlije budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;[9] Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov.

Јован 3:16
Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.

Приче 13:20
Ko hodi s mudrima postaje mudar, a ko se druži s bezumnicima postaje gori.

Римљанима 2:11
Jer Bog ne gleda ko je ko.

Римљанима 5:8
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas.

Римљанима 8:31
Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?

Римљанима 14:1-2
[1] A slaboga u vjeri primajte lijepo, da se ne smeta savjest.[2] Jer jedan vjeruje da smije svašta jesti, a koji je slab jede zelje.

Јеврејима 10:24-25
[24] I da razumijevamo jedan drugoga u podbunjivanju k ljubavi i dobrijem djelima,[25] Ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svjetujući, i toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.

Јован 6:35-37
[35] A Isus im reče: ja sam hljeb života: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti.[36] Nego vam kazah da me i vidjeste i ne vjerujete.[37] Sve što meni daje otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga istjerati napolje.

Колошанима 3:12-14
[12] Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,[13] Snoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.[14] A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Матеја 5:38-42
[38] Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.[39] A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;[40] I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.[41] I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva.[42] Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.

Матеја 25:34-40
[34] Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.[35] Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;[36] Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.[37] Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?[38] Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?[39] Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?[40] I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

Римљанима 15:1-7
[1] Dužni smo dakle mi jaki slabosti slabijeh nositi, i ne sebi ugađati.[2] I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled.[3] Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: ruženja onijeh koji tebe ruže padoše na me.[4] Jer što se naprijed napisa za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utjehom pisma nad imamo.[5] A Bog trpljenja i utjehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu,[6] Da jednodušno jednijem ustima slavite Boga i oca Gospoda našega Isusa Hrista.[7] Zato primajte jedan drugoga kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.

Римљанима 14:10-19
[10] A ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista.[11] Jer je pisano: tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koljeno, i svaki jezik slaviće Boga.[12] Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe.[13] Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego mjesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni.[14] Znam i uvjeren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je što pogano, onome je pogano.[15] A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojijem onoga za kojega Hristos umrije.[16] Gledajte dakle da se ne huli na vaše dobro.[17] Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.[18] Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.[19] Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865