A A A A A

Бог: [Благослов]


Лука 6:38
Dajite, i daće vam se: mjeru dobru i nabijenu i stresenu i preopunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom mjerom dajete onakom će vam se vratiti.

Матеја 5:4
Blago onima koji plaču, jer će se utješiti;

Филипљанима 4:19
A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u slavi, u Hristu Isusu.

Псалми 67:7
Da nas blagosilja Bog, i da ga se boje svi krajevi zemaljski!

Бројеви 6:24-25
[24] Da te blagoslovi Gospod i da te čuva![25] Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv!

Филипљанима 4:6-7
[6] Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.[7] I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.

Јаковљева 1:17
Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od oca svjetlosti, u kojega nema promjenjivanja ni mijenjanja vidjela i mraka;

Јеремија 17:7-8
[7] Blago čovjeku koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica.[8] Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.

Исаија 41:10
Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrijepiću te i pomoći ću ti, i poduprijeću te desnicom pravde svoje.

Јован 1:16
I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.

Постање 22:16-17
[16] I reče: sobom se zakleh, veli Gospod: kad si tako učinio, i nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega,[17] Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom; i naslijediće sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih.

Постање 27:28-29
[28] Bog ti dao rose nebeske, i dobre zemlje i pšenice i vina izobila![29] Narodi ti služili i plemena ti se klanjala! Bio gospodar braći svojoj i klanjali ti se sinovi matere tvoje! Proklet bio koji tebe usproklinje a blagosloven koji tebe uzblagosilja!

Псалми 1:1-3
[1] Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi,[2] Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć![3] On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje.

Псалми 23:1-4
[1] Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.[2] Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.[3] Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega.[4] Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si ti sa mnom; štap tvoj i palica tvoja tješi me.

2 Самуел 22:3-4
[3] Bog i stijena moja, u njega ću se uzdati, štit moj i rog spasenja mojega, zaklon moj i utočište moje, spasitelj moj, koji me izbavlja od sile.[4] Prizivljem Gospoda, kojega valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih.

1 Јованова 5:18
Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.

Псалми 138:7
Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti; na zloću neprijatelja mojih pružićeš ruku svoju i zakloniće me desnica tvoja.

2 Коринћанима 9:8
A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro djelo;

Филипљанима 4:7
I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865