A A A A A

Лош карактер: [Издајство]


Матеја 27:3-4
[3] Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše raskaja se, i povrati trideset srebrnika glavarima svešteničkijem i starješinama[4] Govoreći: ja sagriješih što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? ti ćeš vidjeti.

Матеја 6:14-15
[14] Jer ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostiće i vama otac vaš nebeski.[15] Ako li ne opraštate ljudima grijeha njihovijeh, ni otac vaš neće oprostiti vama grijeha vašijeh.

Марко 11:25
I kad stojite na molitvi, praštajte ako što imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogrješke vaše.

Матеја 7:12
Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.

Јеврејима 4:15
Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha.

Постање 12:3
Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji.

Римљанима 3:23
Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju,

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865