A A A A A

Лош карактер: [Љутња]


Ефесцима 4:26-31
[26] Gnjevite se i ne griješite; sunce da ne zađe u gnjevu vašemu.[27] Niti dajite mjesta đavolu.[28] Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojima da ima šta davati potrebnome.[29] Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vašijeh, nego samo što je dobro za napredovanje vjere, da da blagodat onima koji slušaju.[30] I ne ožalošćavajte svetoga Duha Božijega, kojijem ste zapečaćeni za dan izbavljenja.[31] Svaka gorčina, i gnjev, i ljutina, i vika i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.

Јаковљева 1:19-20
[19] Zato, ljubazna braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti a spor govoriti i spor srditi se;[20] Jer srdnja čovječija ne čini pravde Božije.

Приче 29:11
Sav gnjev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag.

Проповједник 7:9
Ne budi nagao u duhu svom na gnjev, jer gnjev počiva u njedrima bezumnijeh.

Приче 15:1
Odgovor blag utišava gnjev, a riječ prijeka podiže srdnju.

Приче 15:18
Čovjek gnjevljiv zameće raspru; a ko je spor na gnjev, utišava svađu.

Колошанима 3:8
A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojijeh.

Јаковљева 4:1-2
[1] Otkuda ratovi i raspre među nama? Ne otuda li, od slasti vašijeh, koje se bore u vašijem udima?[2] Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.

Приче 16:32
Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.

Приче 22:24
Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,

Матеја 5:22
A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.

Псалми 37:8-9
[8] Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.[9] Jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslijediće zemlju.

Псалми 7:11
Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.

2 Царевима 11:9-10
[9] I stotinici učiniše sve kako zapovjedi Jodaj sveštenik; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu s onima koji odlažahu u subotu, i dođoše k svešteniku Jodaju.[10] I sveštenik dade stotinicima koplja i štitove cara Davida, što bijahu u domu Gospodnjem.

2 Царевима 17:18
Zato se Gospod razgnjevi vrlo na Izrailja, i odbaci ih od sebe, te ne osta nego samo pleme Judino.

Приче 14:29
Ko je spor na gnjev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865