A A A A A

Додатни: [Алкохол]


1 Петрова 4:3
Jer je dosta što smo prošavše vrijeme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijanstvu, u žderanju, u pijenju i bogomrskijem neznaboštvima.

1 Тимотеју 5:23
Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svojega i čestijeh svojijeh bolesti.

Проповједник 9:7
Hajde, jedi hljeb svoj s radošću, i vesela srca pij vino svoje, jer su mila Bogu djela tvoja.

Ефесцима 5:18
I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,

Приче 20:1
Vino je potsmjevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.

Приче 23:31
Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.

Римљанима 13:13
Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti;

Приче 31:4-5
[4] Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,[5] Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmijenio pravicu kojemu nevoljniku.

Псалми 104:14-15
[14] Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čovjeku, da bi izvodio hljeb iz zemlje.[15] I vino veseli srce čovjeku, i lice se svijetli od ulja, i hljeb srce čovjeku krijepi.

1 Коринћанима 10:23-24
[23] Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.[24] Niko da ne gleda što je njegovo, nego svaki da gleda što je drugoga.

Исаија 62:8-9
[8] Zakle se Gospod desnicom svojom i krjepkom mišicom svojom: neću više dati žita tvojega neprijateljima tvojim da jedu, niti će tuđini piti vina tvojega, oko kojega si se trudio;[9] Nego koji ga žanju, oni će ga jesti i hvaliti Gospoda, i koji ga beru oni će ga piti u trijemovima svetinje moje.

Галатима 5:19-21
[19] A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,[20] Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,[21] Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega.

1 Коринћанима 9:19-23
[19] Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem.[20] Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom;[21] Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nijesam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona.[22] Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.[23] A ovo činim za jevanđelje, da bih imao dijel u njemu.

Римљанима 14:15-21
[15] A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojijem onoga za kojega Hristos umrije.[16] Gledajte dakle da se ne huli na vaše dobro.[17] Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.[18] Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.[19] Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga.[20] Ne raskopavaj djela Božijega jela radi; jer je sve čisto; nego je pogano za čovjeka koji jede sa spoticanjem.[21] Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi.

Јован 2:3-11
[3] I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.[4] Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.[5] Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.[6] A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.[7] Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.[8] I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.[9] A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,[10] I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.[11] Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865