A A A A A

Păcatele: [Blestemare]


Coloseni 3:8
Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mînie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase, cari v'ar putea ieşi din gură.

Coloseni 4:6
Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Efeseni 4:29
Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce- l aud.

Efeseni 5:4
Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire.

Exod 20:7
Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

Iacob 1:26
Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrînează limba, ci îşi înşeală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică.

Iacob 3:10
Din aceeaş gură iese şi binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

Iacob 3:5-12
[5] Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde![6] Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, cînd este aprinsă de focul gheenei.[7] Toate soiurile de fiare, de păsări, de tîrîtoare, de vieţuitoare de mare se îmblînzesc, şi au fost îmblînzite de neamul omenesc,[8] dar limba niciun om n'o poate îmblînzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrîna, este plină de o otravă de moarte.[9] Cu ea binecuvîntăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni cari sînt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.[10] Din aceeaş gură iese şi binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei![11] Oare din aceeaş vînă a izvorului ţîşneşte şi apă dulce şi apă amară?[12] Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline, sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.

Levitic 20:9
Dacă un om oarecare blastămă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sîngele lui să cadă asupra lui.

Luca 6:28
binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Matei 5:22
Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: , Prostule!` va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine- i va zice: , Nebunule`, va cădea supt pedeapsa focului gheenei.

1 Petru 3:10
Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrîneze limba dela rău, şi buzele dela cuvinte înşelătoare.

Matei 15:11
Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.’

Proverbe 18:21
Moartea şi viaţa sînt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mînca roadele. -

Psalmi 109:17
Îi plăcea blestemul: să cadă asupra lui! Nu- i plăcea binecuvîntarea: să se depărteze de el!

Romani 12:14
Binecuvîntaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntaţi şi nu blestemaţi.

2 Regi 2:23-24
[23] De acolo s'a suit la Betel. Şi pe cînd mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate, şi şi-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: ’Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!’[24] El s'a întors să- i privească, şi i- a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure, şi au sfîşiat patruzeci şi doi din aceşti copii.

Matei 15:10-11
[10] Isus a chemat mulţimea la Sine, şi a zis: ’Ascultaţi, şi înţelegeţi:[11] Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.’

Iacob 3:8-10
[8] dar limba niciun om n'o poate îmblînzi. Ea este un rău, care nu se poate înfrîna, este plină de o otravă de moarte.[9] Cu ea binecuvîntăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni cari sînt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.[10] Din aceeaş gură iese şi binecuvîntarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

Matei 15:18-20
[18] Dar, ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.[19] Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.[20] Iată lucrurile cari spurcă pe om; dar a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pe om.’

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University