A A A A A

Semne Matematice: [Număr 10]


1 Regi 7:23
A făcut marea turnată din aramă. Avea zece coţi dela o margine pînă la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi, şi de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi.

Numeri 11:11
şi a zis Domnului: ’Pentru ce mîhneşti Tu pe robul Tău, şi pentru ce n'am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg?

Deuteronom 1:11
Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, să vă mărească de o mie de ori pe atît, şi să vă binecuvinteze, după cum a făgăduit!

Levitic 20:13
Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amîndoi au făcut un lucru scîrbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sîngele lor să cadă asupra lor.

1 Corinteni 6:9-11
[9] Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,[10] nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.[11] Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

1 Corinteni 10:13
Nu v'a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s'o puteţi răbda.

Romani 1:20
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Filipeni 4:19
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

Psalmi 55:22
Încredinţează-ţi soarta în mîna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

2 Timotei 3:16
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

Luca 23:34
Isus zicea: ’Tată, iartă- i, căci nu ştiu ce fac!’ Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi.

Geneza 1:31
Dumnezeu S'a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Psalmi 104:9
Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s'o treacă, pentruca să nu se mai întoarcă să acopere pămîntul.

Geneza 6:12
Dumnezeu S'a uitat spre pămînt, şi iată că pămîntul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pămînt.

Geneza 7:20
Cu cincisprezece coţi s'au înălţat apele deasupra munţilor, cari au fost acoperiţi.

Geneza 8:5-9
[5] Apele au mers scăzînd pînă în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întîi a lunii, s'au văzut vîrfurile munţilor.[6] După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse.[7] A dat drumul unui corb, care a ieşit, ducîndu-se şi întorcîndu-se, pînă cînd au secat apele de pe pămînt.[8] A dat drumul şi unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pămîntului.[9] Dar porumbelul n'a găsit nici un loc ca să-şi pună piciorul, şi s'a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pămîntului. Noe a întins mîna, l- a luat, şi l- a băgat la el în corabie.

Geneza 9:11
Fac un legămînt cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pămîntul.’

Deuteronom 11:11
Ţara pe care o veţi stăpîni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului;

Luca 11:11
Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă- i cere fiul său pîne, să- i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să- i dea un şarpe în loc de peşte?

Numeri 1:11
pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;

Iosua 1:11
’Treceţi prin tabără, şi iată ce să porunciţi poporului: , Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara, pe care v'o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru.’

1 Corinteni 6:9
Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,

Ioan 1:8
Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.

Numeri 10:29
Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: ’Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: , Eu vi- l voi da.` Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.’

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University