A A A A A

Semne Matematice: [Număr 7]


2 Regi 5:10
Elisei a trimes să- i spună printr'un sol: ’Du-te, şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă, şi vei fi curat.’

Deuteronom 5:12
Ţine ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti, cum ţi- a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.

Exod 22:30
Să-Mi dai şi întîiul născut al vacii tale şi al oii tale; să rămînă şapte zile cu mamă-sa, iar în ziua a opta să Mi- l aduci.

Ioan 6:35
Isus le- a zis: ’Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.

Matei 26:26
Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt- o, şi a dat- o ucenicilor, zicînd: ’Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.’

Numeri 4:7
Să întindă un covor albastru peste masa pînilor pentru punerea înainte, şi deasupra să pună străchinile, căţuile, ceştile şi potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie şi pînea care se pune necurmat înaintea Domnului;

Iosua 6:3-4
[3] Înconjuraţi cetatea, voi toţi bărbaţii de război, dînd ocol cetăţii odată. Aşa să faci şase zile.[4] Şapte preoţi să poarte înaintea chivotului şapte trîmbiţe de corn de berbece; în ziua a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori, şi preoţii să sune din trîmbiţe.

Geneza 2:1-3
[1] Astfel au fost sfîrşite cerurile şi pămîntul, şi toată oştirea lor.[2] În ziua a şaptea Dumnezeu Şi- a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.[3] Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit- o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

Geneza 9:12-16
[12] Şi Dumnezeu a zis: ’Iată semnul legămîntului pe care- l fac între Mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:[13] curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine şi pămînt.[14] Cînd voi strînge nori deasupra pămîntului, curcubeul se va arăta în nor;[15] şi Eu Îmi voi aduce aminte de legămîntul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.[16] Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legămîntul cel vecinic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pămînt’.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University