A A A A A

Viaţă: [Zi de nastere]


Efeseni 2:10
Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le- a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Ieremia 29:11
Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Ioan 16:21
Femeia, cînd este în durerile naşterii, se întristează, pentrucă i- a sosit ceasul; dar dupăce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s'a născut un om pe lume.

Proverbe 9:11
Prin mine ţi se vor înmulţi zilele, şi ţi se vor mări anii vieţii tale.

Psalmi 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta.

Psalmi 20:4
Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima, şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

Psalmi 27:4-7
[4] Un lucru cer dela Domnul, şi- l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.[5] Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperişul cortului Lui, şi mă va înălţa pe o stîncă.[6] Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, cari mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trîmbiţei, voi cînta şi voi lăuda pe Domnul.[7] Ascultă-mi, Doamne, glasul cînd Te chiem: ai milă de mine şi ascultă-mă!

Psalmi 90:12
Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Psalmi 91:11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

Psalmi 91:16
Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi- i voi arăta mîntuirea Mea’.

Psalmi 118:24
Aceasta este ziua, pe care a făcut- o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

Țefania 3:17
Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

Psalmi 37:4-5
[4] Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.[5] Încredinţează-ţi soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,

Plângerile lui Ieremia 3:22-23
[22] Bunătăţile Domnului nu s'au sfîrşit, îndurările Lui nu sînt la capăt,[23] ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atît de mare!

Numeri 6:24-26
[24] , Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească![25] Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine![26] Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi-să-ţi dea pacea!

Psalmi 139:1-24
[1] (Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,[2] ştii cînd stau jos şi cînd mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gîndul.[3] Ştii cînd umblu şi cînd mă culc, şi cunoşti toate căile mele.[4] Căci nu-mi ajunge cuvîntul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.[5] Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mîna peste mine.[6] O ştiinţă atît de minunată este mai pe sus de puterile mele: este prea înaltă ca s'o pot prinde.[7] Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?[8] Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;[9] Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,[10] şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.[11] Dacă voi zice: ’Cel puţin întunerecul mă va acoperi, -şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!’[12] Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina.[13] Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m'ai ţesut în pîntecele mamei mele:[14] Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta![15] Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într'un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adîncimile pămîntului.[16] Cînd nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.[17] Cît de nepătrunse mi se par gîndurile Tale, Dumnezeule, şi cît de mare este numărul lor![18] Dacă le număr, sînt mai multe decît boabele de nisip. Cînd mă trezesc, sînt tot cu Tine.[19] O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă dela mine, oameni setoşi de sînge![20] Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi![21] Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, şi să nu-mi fie scîrbă de cei ce se ridică împotriva Ta?[22] Da, îi urăsc cu o ură desăvîrşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.[23] Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gîndurile![24] Vezi dacă sînt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University