A A A A A

Biserică: [Participarea la Biserică]


Evrei 10:24-25
[24] Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.[25] Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

Matei 18:20
Then Peter came up and said to him, "Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?"

Coloseni 3:16
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.

Efeseni 4:11-13
[11] And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers,[12] to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ,[13] until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ,

Faptele Apostolilor 2:42
And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.

Romani 10:17
Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom.

Matei 16:18
A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

Faptele Apostolilor 9:31-32
[31] A crkve po svoj Judeji i Galileji i Samariji bijahu na miru, i napredovahu, i hođahu u strahu Gospodnjem, i umnožavahu se utjehom svetoga Duha.[32] I dogodi se kad Petar obilažaše sve, da dođe i k svetima koji življahu u Lidi.

Matei 6:33
Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.

Iacob 1:22
Budite pak tvorci riječi, a ne samo slušači, varajući sami sebe.

2 Timotei 4:2
Propovijedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, umoli sa svakijem snošenjem i učenjem;

Matei 28:19-20
[19] Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,[20] Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865