A A A A A

Caracter Rău: [Trădare]


Matei 27:3-4
[3] Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s'a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i- a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,[4] şi a zis: ’Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.’ ’Ce ne pasă nouă?’ i-au răspuns ei. ’Treaba ta.’

Matei 6:14-15
[14] Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.[15] Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Marcu 11:25
Şi, cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentruca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.

Matei 7:12
Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

Evrei 4:15
Căci n'avem un Mare Preot, care să n'aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

Geneza 12:3
Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine.

Romani 3:23
Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University