A A A A A

Păcatele: [Avortul]


1 Corinteni 1:27
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.

Deuteronom 24:16
Să nu omori pe părinţi pentru copii şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.

Deuteronom 30:19
Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,

Galateni 1:15
Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale

Isaia 43:25
Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.

Isaia 44:24
Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: "Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?

Efeseni 1:7
În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

Exod 4:11
Domnul i-a zis: "Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?

Isaia 64:8
Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.

Ieremia 1:5
"Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor."

Psalmi 100:3
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

Psalmi 127:3
Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.

Luca 2:6-7
[6] Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.[7] Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Efeseni 1:3-4
[3] Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.[4] În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

1 Corinteni 6:19-20
[19] Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?[20] Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Isaia 45:9-11
[9] Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: "Ce faci?", şi lucrarea ta zice ea despre tine: "El n-are mâini"?[10] Vai de cine zice tatălui său: "Pentru ce m-ai născut?", şi mamei sale: "Pentru ce m-ai făcut?"[11] Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: "Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele?

Exod 21:22-25
[22] Dacă se ceartă doi oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor.[23] Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,[24] ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,[25] arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

Psalmi 139:13-16
[13] Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:[14] Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta![15] Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.[16] Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

Luca 1:41-44
[41] Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.[42] Ea a strigat cu glas tare: "Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.[43] Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?[44] Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.

Exod 20:1-13
[1] Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis:[2] "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.[3] Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.[4] Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.[5] Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,[6] şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.[7] Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.[8] Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.[9] Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.[10] Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.[11] Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.[12] Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.[13] Să nu ucizi.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania