A A A A A

Viaţă: [Animale]


Geneza 1:21
Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Geneza 1:30
Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde." Şi aşa a fost.

Iacob 3:7
Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc şi au fost îmblânzite de neamul omenesc,

Ieremia 8:7
Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului!

Iov 35:11
care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele pământului şi ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului?"

Luca 3:6
Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu."

Luca 12:24
Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar; şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!

Matei 6:26
Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?

Proverbe 12:10
Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

Psalmi 104:21
puii de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.

Geneza 2:19-20
[19] Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.[20] Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.

Geneza 9:2-3
[2] S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre![3] Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde.

Geneza 1:24-28
[24] Dumnezeu a zis: "Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor." Şi aşa a fost.[25] Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.[26] Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ."[27] Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.[28] Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ."

Proverbe 6:6-8
[6] Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te![7] Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân;[8] totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.

Psalmi 8:6-9
[6] I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui:[7] oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,[8] păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.[9] Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Iov 12:7-10
[7] Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;[8] vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.[9] Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?[10] El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Isaia 11:6-9
[6] "Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş;[7] vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul,[8] pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului.[9] Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.

Ecleziast 3:18-21
[18] Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu, şi ei înşişi să vadă că nu sunt decât nişte dobitoace.[19] Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi; cum moare unul, aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare, şi omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deşertăciune.[20] Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână.[21] Cine ştie dacă suflarea omului se suie în sus, şi dacă suflarea dobitocului se coboară în jos în pământ?

Psalmi 148:7-12
[7] Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare şi adâncuri toate;[8] foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năprasnice, care împliniţi poruncile Lui,[9] munţi şi dealuri toate, pomi roditori şi cedri toţi,[10] fiare şi vite toate, târâtoare şi păsări înaripate,[11] împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului,[12] tineri şi tinere, bătrâni şi copii!

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania