A A A A A

Caracter Rău: [Furie]


Efeseni 4:26-31
[26] "Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră[27] şi să nu daţi prilej diavolului.[28] Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.[29] Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.[30] Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.[31] Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Iacob 1:19-20
[19] Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;[20] căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

Proverbe 29:11
Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. –

Ecleziast 7:9
Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor.

Proverbe 15:1
Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Proverbe 15:18
Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.

Coloseni 3:8
Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.

Iacob 4:1-2
[1] De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre?[2] Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

Proverbe 16:32
Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. –

Proverbe 22:24
Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,

Matei 5:22
Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: "Prostule!" va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: "Nebunule!" va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Psalmi 37:8-9
[8] Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.[9] Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.

Psalmi 7:11
Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

2 Regi 11:9-10
[9] Sutaşii au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Şi-au luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă şi pe cei ce ieşeau din slujbă în ziua Sabatului, şi s-au dus la preotul Iehoiada.[10] Preotul a dat sutaşilor suliţele şi scuturile care veneau de la împăratul David şi care se aflau în Casa Domnului.

2 Regi 17:18
De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel, şi i-a îndepărtat de la faţa Lui. – N-a rămas decât seminţia lui Iuda:

Proverbe 14:29
Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. –

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania