A A A A A

Adiţional: [Abundenţă]


1 Timotei 5:8
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.

2 Corinteni 9:8
Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,

Deuteronom 29:12
stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ, şi pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta,

Efeseni 3:20
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,

Exod 34:6
Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: "Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,

Iacob 1:17
orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Ioan 10:10
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

Luca 6:38
Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura."

Luca 6:45
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Matei 6:33
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Filipeni 4:19
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

Proverbe 3:5-10
[5] Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta![6] Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.[7] Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău![8] Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.[9] Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:[10] căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Psalmi 23:5
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.

Psalmi 36:8
Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.

Psalmi 37:11
Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.

Psalmi 65:11
Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.

Psalmi 72:16
Va fi belşug de grâne în ţară, până în vârful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.

Romani 15:13
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Psalmi 66:8-12
[8] Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui![9] El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.[10] Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.[11] Ne-ai adus în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.[12] Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania