A A A A A

Mysteries: [Dreams]


Skutki 2:17
Ande le mai paluni diesa, phenel o Del, me thava anda muřo Duxo pe sako mas. Tumare šiave ai tumare šeia phenena so avela, Tumare terne murš dikhena so avela, Ai tumare phure avena len sune.

Matuš 2:13
Kana von geletar, eta, jekh andželo katar o Baro sikadilo ande o suno ka o Josef, ai phenel: Ušti, le le tsinoře šiavořes ai leska da, naš ande e Egipta, ai beš kothe žikin či dava tusa duma; ke o Herodo rodela le tsinoře šiavořes te mudarel les.

Matuš 2:19
Kana o Herodo mulo, eta, jekh andželo le Baresko sikadilo ande o suno ka o Josef, ande e Egipta,

Matuš 1:20-23
[20] Sar vo delas pe godji, eta, jekh andželo le Baresko avilo leste ande o suno, ai phenel: Josef, šiav katar o David, na dara te les tusa la Maria, tjiri řomni, ke o šiavořo kai si t'avel la avel katar o Svinto Duxo;[21] La avela la jekh šiav, ai tu desa les o anav o Jesus; vo skipila pesko narodo anda le bezexa.[22] Sa kudia areslias te kerdiol so o Baro phendiasas katar o profeto:[23] Eta, e šei pativali avela phari, la avela la jekh šiav, Ai dena les o anav o Emanuel, so si kudia «o Del amensa».

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004