A A A A A

Mysteries: [Dinosaurs]


Rimanenge 1:18
O Del tradela peski xoli anda o čeri pe sa kudala kai či patian ai pe kudala kai či keren mišto ai pe le manuš kai či muken e kris te žial angle,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004