A A A A A

Life: [Music]


Efežanenge 5:19
Ninkeren tume le psalmonsa, le gjiliansa, ai le kantikonsa duxoske, gjilaben ai vestin ande sa tumaro ilo le luvudimata le Bareske;

Židenge 2:12
Kana vo phenel: Me vestiva tjiro anav mašar muře phral. Me luvudiva tut makar e kumpania.

Kološanenge 3:16
Ke te e vorba le Kristoski te bešel ande tumende but; sikiaren jekh avres ai vazden tume jekh avres ande sako godji, katar le psalmoria, katar le gjilia, katar le gjilia duxoske, gjilaben le Devles ande tumare ile tela o mištimos.

Zjaveňie 14:3-4
[3] Ai von gjilabenas jekh gjili nevo angla o skamin amperatisko, ai angla le štar živinde ai le phure. Ai khonik naštila te sikiol e gjili, te na avilinosas maškar le jekh šel ai štar-var-deš ai štar mii, kai sas kjinde pa e phuv.[4] Si kudala kai či mahrisaile le žiuvliansa, ke von si pativale; von žian pala o Bakrořo kai-godi vo žial. Von sas kjinde maškar le manuš, šinade sar le mai angluni fruti le Devleske ai le Bakrořeske;

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004