A A A A A

Church: [Մեսիան Աստվածաշնչում]


Skutki 2:38
Պետրոսը նրանց ասաց. «Ապաշխարեցէ՛ք, եւ ձեզանից իւրաքանչիւրը թող մկրտուի Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով՝ մեղքերի

Jan 1:41
Vo si kai arakhlias o mai angluno peske phrales le Simon, ai vo phenel leske: Ame arakhliam le Mesias (kudia bušol Kristo).

Jan 4:25
E žiuvli phenel leske: Me žianav ke o Mesia trubul t'avel (kudo kai akharen les o Kristo); kana vo avela, vo phenela amenge sa le dieli.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

Jan 4:25-26
[25] E žiuvli phenel leske: Me žianav ke o Mesia trubul t'avel (kudo kai akharen les o Kristo); kana vo avela, vo phenela amenge sa le dieli.[26] O Jesus phenel lake: Me sim kudo, me kai dav tusa duma.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004