A A A A A

Bad Character: [Complaining]


Filipanenge 4:6-7
[6] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[7] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004