A A A A A

Additional: [Abomination]


Zjaveňie 21:27
Či dena andre ande leste khanči mahrime, či khonik kai kerel vuřitsimos vai xoxaimos; dena andre ferdi kudala kai si ramome ande e kliška le traioski katar o Bakrořo.

Marek 13:14
Kana tume dikhena e bari griatsa ke si kothe kai či trubul t'avel — ke kudo kai gjinel te lel sama — atunči, ke kudala kai si ande e Judea te našen ande le plaia;

Matuš 24:15
Sa anda kudia, kana tume dikhena e bari griatsa, kai dias duma latar o profeto Daniel, thodini ande o than svinto, — ke kudo kai gjinel te lel sama!

Rimanenge 1:26-27
[26] Sa anda kudia o Del muklias len te keren o žiungalimos: Ke lenge řomnia pařude so si vorta la žiuvliake pe kudia kai či trubul;[27] ai sa kadia le murš, mukle sar sas sikiarde ka le žiuvlia, lias len e pařa jekh pe le kaver, keren manuš manušesa dieli žiungale, ai von len ande pende o pokjinimos kai trubul len ke dine rigate.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004