A A A A A

Pecados: [Aborto]


1 Coríntios 1:27
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.

Deuteronômio 24:16
Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais; cada um morrerá pelo seu próprio pecado.

Deuteronômio 30:19
Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam,

Gálatas 1:15
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou

Isaías 43:25
"Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados.

Isaías 44:24
Se ke seo Jehofa, Morekolodi wa gago le Mohlami wa gago yo a go hlamilego o sa le ka mpeng, a se boletšego a re: “Nna Jehofa ke dira dilo ka moka, ke phurolla magodimo ka bonna gomme ka ala lefase. Ke mang yo a bego a na le nna?

Efésios 1:7
Ka yena re lokolotšwe ka topollo ka madi a yena yoo, ee, re lebaletšwe dikarogo tša rena, go ya ka mahumo a botho bjo bogolo bja Modimo.

Êxodo 4:11
Ge a re’alo Jehofa a re go yena: “Ke mang a neilego motho molomo goba yo a dirago gore go be le dimumu goba difoa goba ba go bona gabotse goba difofu? Na ga se nna Jehofa ke dirago tšeo?

Isaías 64:8
Wena Jehofa, o Tatago rena. Re letsopa gomme wena o Mmopi wa rena; ka moka ga rena re modiro wa seatla sa gago.

Jeremias 1:5
“Ke go tsebile pele ke go bopa ka mpeng, ka go kgethagatša pele ga ge o etšwa ka popelong. Ke go dirile moporofeta ditšhabeng.”

Salmos 100:3
Tsebang gore Jehofa ke Modimo. Ke yena a re dirilego, ga se ra itira. Re batho ba gagwe le dinku tša mafulo a gagwe.

Salmos 127:3
Bana ke bohwa bjo bo tšwago go Jehofa; Dienywa tša mmele ke moputso.

Lucas 2:6-7
[6] Ge ba le moo, nako ya gore a belege ya fihla.[7] A belega morwa wa gagwe wa leitšibulo, a mo phuthela ka mašela a mo latša legopong, gobane ba be ba se na phapoši lefelong la baeti.

Efésios 1:3-4
[3] A go tumišwe Modimo le Tatago Morena wa rena Jesu Kriste, gobane o re šegofaditše ka tšhegofatšo e nngwe le e nngwe ya moya legodimong boteeng le Kriste,[4] gobane o re kgethile gore re be batee le yena pele ga go thewa ga lefase, gore re be ba bakgethwa gomme re hloke bosodi pele ga gagwe ka lerato.

1 Coríntios 6:19-20
[19] Na ga le tsebe gore mmele wa lena ke tempele ya moya o mokgethwa wo o lego ka go lena, wo le o hweditšego go Modimo? Le gona ga le ba lena,[20] gobane le rekilwe ka theko e kgolo. Ka gona tagafatšang Modimo mmeleng wa lena.

Isaías 45:9-11
[9] Go madimabe yo a lwago le Mmopi wa gagwe, go etša ge setsekana sa lengeta se elwa le ditsekana tše dingwe tša mangeta tšeo di lahletšwego fase! Na letsopa le ka re go mmopi wa lona: “O dira’ng?” Na le seo o se dirilego se ka re: “Ga a na diatla”?[10] Go madimabe yo a rego go tate: “O belege eng?” gomme a re go mosadi: “O šokwa ka baka la’ng?”[11] Se ke seo Jehofa, Mokgethwa wa Isiraele le Mohlami wa yona a se boletšego a re: “Mpotšišeng le ka dilo tšeo di tlago, tšeo di lego mabapi le barwa ba ka; ge e le mabapi le modiro wa diatla tša ka le ka hwetša dikarabo go nna.

Êxodo 21:22-25
[22] “Ge batho ba elwa ke moka ba gobatša mosadi wa moimana gomme ngwana wa gagwe a belegwa eupša kotsi yeo ya se bolaye motho, gona yo a mo gobaditšego a lefišwe go ya le kamoo mong wa mosadi yoo a ka lefišago ka gona; a lefe go ya le ka phetho ya baahlodi.[23] Ge e ba go ka direga kotsi e šoro, gona bophelo bo lefše ka bophelo,[24] leihlo ka leihlo, leino ka leino, seatla ka seatla, lenao ka lenao,[25] go fišwa ka go fišwa, ntho ka ntho le go itiwa ka go itiwa.

Salmos 139:13-16
[13] Gobane ke wena o dirilego dipshio tša ka; O dirile gore ke dule ke širetše ka mpeng ya mma.[14] Ke tla go reta ka gobane ke dirilwe ka tsela e makatšago yeo e mpoifišago. Moya wa ka o tseba gabotsebotse Gore mediro ya gago ke e makatšago.[15] Marapo a ka a be a sa utega go wena Ge ke be ke bopega ka sephiring, Ge ke be ke logega mafelong a tlasetlase a lefase.[16] Mahlo a gago a mpone ke sa thoma go bopega, Gomme ka pukung ya gago go be go ngwadilwe Ka ga matšatši ao ditho tša ka ka moka di bopilwego ka ona, Le ge go be go se le setee sa tšona.

Lucas 1:41-44
[41] Bjale ge Elisabetha a ekwa tumedišo ya Maria, lesea le le lego ka popelong ya gagwe la tshela, gomme Elisabetha a tlala moya o mokgethwa,[42] a goeletša ka lentšu le le hlabošago a re: “O šegofaditšwe gare ga basadi, le seenywa sa popelo ya gago se šegofaditšwe![43] Ka gona, go tla bjang gore ke be le tokelo ye ya gore mmago Morena wa ka a tle go nna?[44] Gobane tseba gore ge lentšu la tumedišo ya gago le kwala ditsebeng tša ka, lesea le le lego popelong ya ka le ile la tshela ka go hlalala kudu.

Êxodo 20:1-13
[1] Modimo a bolela mantšu a ka moka a re:[2] “Ke nna Jehofa Modimo wa gago, yo a go ntšhitšego nageng ya Egipita moo o bego o le lekgoba.[3] O se ke wa ba le medimo le ge e le efe e mengwe ka ntle le nna.[4] “O se ke wa itirela seswantšho se se betlilwego goba sebopego sa selo seo se swanago le selo le ge e le sefe seo se lego godimo magodimong goba seo se lego tlase lefaseng goba seo se lego ka meetseng ka tlase ga lefase.[5] O se ke wa di khunamela goba wa gokeletšwa go di hlankela, gobane nna Jehofa Modimo wa gago ke Modimo yo a nyakago boineelo bjo bo feletšego, yo a otlago bana ka baka la molato wa botatago bona, go iša molokong wa boraro le molokong wa bone go bao ba ntlhoilego;[6] eupša ke bontšha botho go iša molokong wa sekete go bao ba nthatago e bile ba boloka ditaelo tša ka.[7] “O se ke wa dirišetša leina la Jehofa Modimo wa gago lefeela, gobane Jehofa a ka se lese motho yo a dirišetšago leina la gagwe lefeela a sa otlwe.[8] “Ge o gopola gore o swanetše go swara sabatha e le letšatši le lekgethwa,[9] o šome gomme o dire mediro ya gago ka moka ka matšatši a tshelelago.[10] Eupša letšatši la bošupa ke sabatha ya Jehofa Modimo wa gago. O se ke wa swara modiro le ge e le ofe, wena goba morwa wa gago goba morwedi wa gago, lekgoba la gago la monna goba la mosadi goba seruiwa sa gago goba modiiledi yo a lego dikgorong tša gago.[11] Gobane ka matšatši a tshelelago Jehofa o bopile magodimo le lefase, lewatle le tšohle tše di lego go tšona, gomme ka letšatši la bošupa a khutša. Ke ka baka leo Jehofa a šegofaditšego letšatši la sabatha gomme a le dira le lekgethwa.[12] “Godiša tatago le mmago e le gore matšatši a gago e tle e be a matelele godimo ga naga yeo Jehofa Modimo wa gago a go neago yona.[13] “O se ke wa bolaya.

Sotho Bible
Public Domain: No Info