A A A A A

Igreja: [Kirikus käimine]


Hebreus 10:24-25
[24] Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.[25] Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Mateus 18:20
Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.'

Colossenses 3:16
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!

Efésios 4:11-13
[11] Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,[12] et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,[13] kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,

Atos 2:42
Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.

Romanos 10:17
Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Mateus 16:18
Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.

Atos 9:31-32
[31] Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.[32] Aga sündis, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka Lüddas elavate pühade juurde.

Mateus 6:33
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Tiago 1:22
Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.

2 Timóteo 4:2
Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.

Mateus 28:19-20
[19] Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse[20] ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.'

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739