A A A A A

Grzechy: [Przeklinanie]


Kolosan 3:8
Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust.

Kolosan 4:6
Wasza mowa niech zawsze [będzie] miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć.

Efezjan 4:29
Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.

Efezjan 5:4
Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.

Wyjścia 20:7
Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

Jakuba 1:26
Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna.

Jakuba 3:10
Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia.

Jakuba 3:5-12
[5] Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień![6] Język też [jest] ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i rozpala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny.[7] Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich [stworzeń] można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka.[8] Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu.[9] Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.[10] Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia.[11] Czy źródło z tej samej szczeliny tryska [wodą] słodką i gorzką?[12] Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody.

Kapłańska 20:9
Ktokolwiek [bowiem] złorzeczy swemu ojcu albo swej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swemu ojcu i swej matce, [więc] jego krew [spadnie] na niego.

Łukasza 6:28
Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło.

Mateusza 5:22
Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega [karze] ognia piekielnego.

1 Piotra 3:10
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy.

Mateusza 15:11
Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka.

Przypowieści 18:21
Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc.

Psalmy 109:17
Skoro umiłował przekleństwo, niech na niego spadnie; [skoro] nie chciał błogosławieństwa, niech się od niego oddali.

Rzymian 12:14
Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.

2 Królewska 2:23-24
[23] Potem wyruszył stamtąd do Betel. A gdy podążał drogą, małe dzieci wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, mówiąc mu: Wstąp łysy, wstąp łysy![24] On zaś odwrócił się, spojrzał na nie i przeklął je w imieniu PANA. Wtedy dwie niedźwiedzice wyszły z lasu i rozszarpały czterdzieścioro dwoje dzieci spośród nich.

Mateusza 15:10-11
[10] Potem przywołał do siebie tłum i powiedział: Słuchajcie i zrozumiejcie.[11] Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka.

Jakuba 3:8-10
[8] Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu.[9] Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.[10] Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia.

Mateusza 15:18-20
[18] Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka.[19] Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.[20] To właśnie kala człowieka. Lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei