A A A A A

Życie: [Urodziny]


Efezjan 2:10
Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Jeremiasza 29:11
Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.

Jana 16:21
Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat.

Przypowieści 9:11
Bo dzięki mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata [twojego] życia.

Psalmy 16:11
Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.

Psalmy 20:4
Niech da ci [wszystko], czego pragnie twoje serce, i każdy twój zamysł niech wypełni.

Psalmy 27:4-7
[4] O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni.[5] Skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku, schowa mnie w ukryciu swego namiotu [i] wyniesie mnie na skałę.[6] A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają; będę składał w jego przybytku ofiary radości, będę śpiewał i oddawał PANU chwałę.[7] Usłysz, PANIE, mój głos, [gdy] wołam; zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.

Psalmy 90:12
Naucz [nas] liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

Psalmy 91:11
Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Psalmy 91:16
Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

Psalmy 118:24
Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.

Sofoniasza 3:17
PAN, twój Bóg, pośród ciebie jest potężny; on [cię] zbawi i rozraduje się wielce nad tobą; będzie się cieszyć ze swojej miłości [wobec ciebie] i rozweseli się nad tobą ze śpiewaniem, [mówiąc]:

Psalmy 37:4-5
[4] Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.[5] Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona;

Treny 3:22-23
[22] To wielkie miłosierdzie PANA, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje jego litość.[23] Każdego poranka się odnawia, wielka jest twoja wierność.

Liczb 6:24-26
[24] Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże;[25] Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy;[26] Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój.

Psalmy 139:1-24
[1] PANIE, przeniknąłeś [mnie] i znasz mnie.[2] Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli.[3] Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane.[4] Zanim na [moim] języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz.[5] Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę.[6] Zbyt cudowna jest dla mnie [twoja] wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć.[7] Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem?[8] Jeśli wstąpię do nieba, [jesteś] tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś.[9] Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza;[10] I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała.[11] Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc [będzie] dokoła mnie światłem.[12] Nawet ciemność [nic] przed tobą nie skryje, dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość.[13] Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.[14] Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna [je] bardzo dobrze.[15] Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi.[16] Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego [ciała]; w twojej księdze są zapisane wszystkie [moje] członki i dni, w [które] były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.[17] Jak drogie są dla mnie twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich liczba![18] Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdy się budzę, jeszcze jestem z tobą.[19] Zgładzisz, Boże, niegodziwego; niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi;[20] [Którzy] mówią obrzydliwości przeciwko tobie, twoi wrogowie nadaremnie biorą [twoje imię].[21] Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają?[22] Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam [ich] za wrogów.[23] Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli;[24] I zobacz, czy [jest] we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei