A A A A A

Bóg: [Błogosławieństwo]


Łukasza 6:38
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone.

Mateusza 5:4
Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.

Filipian 4:19
Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.

Psalmy 67:7
Niech nam Bóg błogosławi i niech się go boją wszystkie krańce ziemi.

Liczb 6:24-25
[24] Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże;[25] Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy;

Filipian 4:6-7
[6] Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.[7] A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Jakuba 1:17
Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.

Jeremiasza 17:7-8
[7] Błogosławiony człowiek, który ufa PANU, a którego nadzieją jest PAN.[8] Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu.

Izajasza 41:10
Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości.

Jana 1:16
A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę.

Rodzaju 22:16-17
[16] Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego;[17] Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół.

Rodzaju 27:28-29
[28] Niech Bóg da ci z rosy nieba i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina.[29] Niech ludzie ci służą i niech ci się kłaniają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty, kto cię przeklina, a niech będzie błogosławiony, kto cię błogosławi.

Psalmy 1:1-3
[1] Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;[2] Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.[3] Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.

Psalmy 23:1-4
[1] PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie.[2] Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody.[3] Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię.[4] Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie.

2 Samuela 22:3-4
[3] Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mojego zbawienia, moją wieżą i moją ucieczką, moim zbawicielem; wybawiasz mnie od przemocy.[4] Wzywałem PANA, [który jest] godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów.

1 Jana 5:18
Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.

Psalmy 138:7
Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi.

2 Koryntian 9:8
A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek;

Filipian 4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei