A A A A A

Czarny charakter: [Znęcanie się]


1 Jana 2:9
Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności.

1 Jana 3:15
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.

2 Tymoteusza 1:7
Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

Powtórz Prawa 31:6
Wzmocnijcie się i bądźcie mężni, nie bójcie się ani się nie lękajcie ich, gdyż PAN, twój Bóg, on sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści.

Efezjan 4:29
Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.

Efezjan 6:12
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Kapłańska 19:18
Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.

Mateusza 5:11
Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.

Przypowieści 17:9
Kto kryje grzech, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela przyjaciół.

Przypowieści 22:10
Wyrzuć szydercę, a ustanie spór, owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga.

Przypowieści 24:16
Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje; a niegodziwi popadną w nieszczęście.

Psalmy 138:7
Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi.

Rzymian 2:1
Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, [kimkolwiek jesteś], który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo.

Rzymian 12:18-19
[18] Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.[19] Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta [do] mnie [należy], ja odpłacę – mówi Pan.

Rzymian 12:20-21
[20] Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.[21] Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Łukasza 6:27-28
[27] Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.[28] Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło.

Mateusza 5:44-45
[44] Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;[45] Abyście byli synami waszego Ojca, który [jest] w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Izajasza 41:11-13
[11] Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko tobie. Będą jak nicość i zginą ci, którzy tobie się sprzeciwiają.[12] Będziesz ich szukał, a nie znajdziesz ich; ci, którzy się tobie sprzeciwiają, będą jak nicość, a ci, którzy walczą z tobą, zostaną wniwecz obróceni.[13] Ja bowiem, PAN, twój Bóg, trzymam cię za twoją prawicę i mówię: Nie bój się, ja cię wspomogę.

Mateusza 5:38-41
[38] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.[39] Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.[40] Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz.[41] A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś [szedł] z nim jedną milę, idź z nim [i] dwie.

Psalmy 34:12-18
[12] Który człowiek chce [długo] żyć i pragnie [wiele] dni, aby móc oglądać dobro?[13] Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy.[14] Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego.[15] Oczy PANA [są zwrócone] na sprawiedliwych, a jego uszy [nachylone] na ich wołanie;[16] [Lecz] oblicze PANA [jest] przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi.[17] Wołają [sprawiedliwi], a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności.[18] Bliski [jest] PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei