A A A A A

Życie: [Urodziny]


Efezjan 2:10
Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.

Jeremiasza 29:11
Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.

Jana 16:21
Niewiasta gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina jej; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia, dla radości, iż się człowiek na świat narodził.

Przypowieści 9:11
Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota.

Psalmy 16:11
Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki.

Psalmy 20:4
Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela.

Psalmy 27:4-7
[4] O jednem rzecz prosił Pana, i tej szukać będę; abym mieszkał w domu Paóskim po wszystkie dni żywota mego, a żebym oglądał wdzięczność Paóską, i dowiadywał się w kościele jego.[5] Bo mię skryje w dzieó zły w przybytku swoim; zachowa mię w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mię.[6] A tak wywyższona będzie głowa moja nad nieprzyjaciołmi moimi, którzy są około mnie; i będę ofiarował w przybytku jego ofiary wykrzykania; będę śpiewał i chwały oddawał Panu.[7] Wysłuchaj, Panie! głos mój, kiedy wołam, a zmiłuj się nademną, i wysłuchaj mię.

Psalmy 90:12
Nauczże nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

Psalmy 91:11
Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Psalmy 91:16
Długością dni nasycę go, i okażę mu zbawienie moje.

Psalmy 118:24
Tenci to dzieó, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weó.

Sofoniasza 3:17
Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem, mówiąc:

Psalmy 37:4-5
[4] Kochaj się w Panu, a dać prośby serca twego,[5] Spuść na Pana drogę twoję, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;

Treny 3:22-23
[22] Wielkie jest miłosierdzie Paóskie, żeśmy do szczętu nie zginęli; nie ustawają zaiste litości jego.[23] Ale się na każdy poranek odnawiają; wielka jest prawda twoja.

Liczb 6:24-26
[24] Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże;[25] Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie;[26] Niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój.

Psalmy 139:1-24
[1] Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doświadczyłeś i doznałeś mię.[2] Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.[3] Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.[4] Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie! ty to wszystko wiesz.[5] Z tyłu i z przodku otoczyłeś mię, a położyłeś na mię rękę twoję.[6] Dziwniejsza umiejętność twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogę jej pojąć.[7] Dokąd ujdę przed duchem twoim? a dokąd przed obliczem twojem uciekę?[8] Jeźlibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i jeźlibym sobie posłał w grobie, i tameś przytomny.[9] Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na koócu morza,[10] I tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja.[11] Albo rzekłlibym: Wżdyć ciemności zakryją mię; aleć i noc jest światłem około mnie,[12] Gdyż i ciemności nic nie zakryją przed tobą; owszem tobie noc jako dzieó świeci; ciemnościć są jako światłość.[13] Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej.[14] Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie.[15] Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi.[16] Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy twoje; w księgi twoje wszystkie członki moje wpisane są, i dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.[17] Przetoż o jako drogie są u mnie myśli twoje, Boże! a jako ich jest wielka liczba.[18] Jeźlibym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się; ocucęli się, jeszczem ci ja z tobą.[19] Zabiłlibyś, o Boże! niezbożnika, tedyćby mężowie krwawi odstąpili odemnie;[20] Którzy mówią przeciwko tobie obrzydłości, którzy próżno wynoszą nieprzyjaciół twoich.[21] Izali tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie! niemam w nienawiści? a ci, którzy przeciwko tobie powstawają, izaż mi nie omierzli?[22] Główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół.[23] Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje; doświadcz mię, a poznaj myśli moje,[24] I obacz, jeźli droga odporności jest we mnie, a prowadź mię drogą wieczną.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910