A A A A A

Bóg: [Przykazania]


Marka 10:19
Przykazania umiesz: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił świadectwa fałszywego, nie będziesz oszukiwał nikogo, czcij ojca twego i matkę twoję.

Łukasza 18:20
Umiesz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czcij ojca twego i matkę twoję.

Mateusza 22:34-40
[34] Lecz gdy usłyszeli Faryzeuszowie, że zawarł usta Saduceuszom, zeszli się wespół.[35] I spytał go jeden z nich, zakonnik, kusząc go i mówiąc:[36] Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie?[37] A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.[38] To jest pierwsze i największe przykazanie.[39] A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.[40] Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.

Rzymian 13:9
Gdyż to przykazanie: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i jeźli które insze jest przykazanie, w tem słowie sumownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego.

Mateusza 19:16-19
[16] A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry! co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny?[17] Ale mu on rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg; a jeźli chcesz wnijść do żywota, przestrzegaj przykazaó.[18] I rzekł mu: Których? A Jezus rzekł: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa;[19] Czcij ojca twego i matkę, i miłować będziesz bliźniego swego, jako siebie samego.

Mateusza 22:36-40
[36] Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie?[37] A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.[38] To jest pierwsze i największe przykazanie.[39] A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.[40] Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.

Mateusza 10:17-22
[17] A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.[18] Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom.[19] Ale gdy was podadzą, nie troszczcie się, jako i co byście mówili; albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili;[20] Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was.[21] I wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą je zabijać.[22] I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do koóca, ten będzie zbawion.

Rzymian 13:8-14
[8] Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali; bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił.[9] Gdyż to przykazanie: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i jeźli które insze jest przykazanie, w tem słowie sumownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego.[10] Miłość bliźniemu złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu jest miłość.[11] A to czyócie, wiedząc czas, iż już przyszła godzina, abyśmy się ze snu ocucili; albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli.[12] Noc przeminęła, a dzieó się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.[13] Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaóstwach, nie we wszeteczeóstwach i rozpustach, nie w poswarkach ani w zazdrości;[14] Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyócie starania o ciele ku wykonywaniu pożądliwości.

Marka 12:28-34
[28] A przystąpiwszy jeden z nauczonych w Piśmie, słysząc, że z sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go: Które jest najpierwsze ze wszystkich przykazanie?[29] A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.[30] Przetoż będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie.[31] A wtóre temu podobne to jest: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz.[32] Tedy mu rzekł on nauczony w Piśmie: Nauczycielu! zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego.[33] I miłować go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary.[34] A widząc Jezus, że on mądrze odpowiedział, rzekł mu: Niedalekoś jest od królestwa Bożego. I nie śmiał go nikt dalej pytać.

Wyjścia 34:28
Moses was there with the LORD 40 days and 40 nights; he did not eat bread or drink water. He wrote down on the tablets the words of the covenant-- the Ten Commandments.

Powtórz Prawa 4:13
He declared His covenant to you. He commanded you to follow the Ten Commandments, which He wrote on two stone tablets.

Powtórz Prawa 10:4
Then, on the day of the assembly, the LORD wrote on the tablets what had been written previously, the Ten Commandments that He had spoken to you on the mountain from the fire. The LORD gave them to me,

Powtórz Prawa 5:7-22
[7] Do not have other gods besides Me.[8] Do not make an idol for yourself in the shape of anything in the heavens above or on the earth below or in the waters under the earth.[9] You must not bow down to them or worship them, because I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the fathers' sin to the third and fourth [generations] of those who hate Me,[10] but showing faithful love to a thousand [generations] of those who love Me and keep My commands.[11] Do not misuse the name of the LORD your God, because the LORD will punish anyone who misuses His name.[12] Be careful to dedicate the Sabbath day, as the LORD your God has commanded you.[13] You are to labor six days and do all your work,[14] but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. You must not do any work-- you, your son or daughter, your male or female slave, your ox or donkey, any of your livestock, or the foreigner who lives within your gates, so that your male and female slaves may rest as you do.[15] Remember that you were a slave in the land of Egypt, and the LORD your God brought you out of there with a strong hand and an outstretched arm. That is why the LORD your God has commanded you to keep the Sabbath day.[16] Honor your father and your mother, as the LORD your God has commanded you, so that you may live long and so that you may prosper in the land the LORD your God is giving you.[17] Do not murder.[18] Do not commit adultery.[19] Do not steal.[20] Do not give dishonest testimony against your neighbor.[21] Do not desire your neighbor's wife or covet your neighbor's house, his field, his male or female slave, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.[22] "The LORD spoke these commands in a loud voice to your entire assembly from the fire, cloud, and thick darkness on the mountain; He added nothing more. He wrote them on two stone tablets and gave them to me.

Powtórz Prawa 6:21
tell him, 'We were slaves of Pharaoh in Egypt, but the LORD brought us out of Egypt with a strong hand.

Powtórz Prawa 10:1-5
[1] "The LORD said to me at that time, 'Cut two stone tablets like the first ones and come to Me on the mountain and make a wooden ark.[2] I will write on the tablets the words that were on the first tablets you broke, and you are to place them in the ark.'[3] So I made an ark of acacia wood, cut two stone tablets like the first ones, and climbed the mountain with the two tablets in my hand.[4] Then, on the day of the assembly, the LORD wrote on the tablets what had been written previously, the Ten Commandments that He had spoken to you on the mountain from the fire. The LORD gave them to me,[5] and I went back down the mountain and placed the tablets in the ark I had made. And they have remained there, as the LORD commanded me."

Wyjścia 20:1-17
[1] Then God spoke all these words:[2] I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the place of slavery.[3] Do not have other gods besides Me.[4] Do not make an idol for yourself, whether in the shape of anything in the heavens above or on the earth below or in the waters under the earth.[5] You must not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the fathers' sin, to the third and fourth [generations] of those who hate Me,[6] but showing faithful love to a thousand [generations] of those who love Me and keep My commands.[7] Do not misuse the name of the LORD your God, becauswhite, and tasted like wafers [mo misuses His name.[8] Remember to dedicate the Sabbath day:[9] You are to labor six days and do all your work,[10] but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. You must not do any work-- you, your son or daughter, your male or female slave, your livestock, or the foreigner who is within your gates.[11] For the LORD made the heavens and the earth, the sea, and everything in them in six days; then He rested on the seventh day. Therefore the LORD blessed the Sabbath day and declared it holy.[12] Honor your father and your mother so that you may have a long life in the land that the LORD your God is giving you.[13] Do not murder.[14] Do not commit adultery.[15] Do not steal.[16] Do not give false testimony against your neighbor.[17] Do not covet your neighbor's house. Do not covet your neighbor's wife, his male or female slave, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.

Wyjścia 24:12
The LORD said to Moses, "Come up to Me on the mountain and stay there so that I may give you the stone tablets with the law and commands I have written for their instruction."

Wyjścia 34:10-29
[10] And the LORD responded: "Look, I am making a covenant. I will perform wonders in the presence of all your people that have never been done in all the earth or in any nation. All the people you live among will see the LORD's work, for what I am doing with you is awe-inspiring.[11] Observe what I command you today. I am going to drive out before you the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites.[12] Be careful not to make a treaty with the inhabitants of the land that you are going to enter; otherwise, they will become a snare among you.[13] Instead, you must tear down their altars, smash their sacred pillars, and chop down their Asherah poles.[14] You are to never bow down to another god because the LORD, being jealous by nature, is a jealous God.[15] "Do not make a treaty with the inhabitants of the land, or else when they prostitute themselves with their gods and sacrifice to their gods, they will invite you, and you will eat of their sacrifice.[16] Then you will take some of their daughters [as brides] for your sons. Their daughters will prostitute themselves with their gods and cause your sons to prostitute themselves with their gods.[17] "Do not make cast images of gods for yourselves.[18] "Observe the Festival of Unleavened Bread. You are to eat unleavened bread for seven days at the appointed time in the month of Abib as I commanded you. For you came out of Egypt in the month of Abib.[19] "The firstborn male from every womb belongs to Me, including all your male livestock, the firstborn of cattle or sheep.[20] You must redeem the firstborn of a donkey with a sheep, but if you do not redeem [it], break its neck. You must redeem all the firstborn of your sons. No one is to appear before Me empty-handed.[21] "You are to labor six days but you must rest on the seventh day; you must even rest during plowing and harvesting times.[22] "Observe the Festival of Weeks with the firstfruits of the wheat harvest, and the Festival of Ingathering at the turn of the [agricultural] year.[23] Three times a year all your males are to appear before the Lord God, the God of Israel.[24] For I will drive out nations before you and enlarge your territory. No one will covet your land when you go up three times a year to appear before the LORD your God.[25] "Do not present the blood for My sacrifice with anything leavened. The sacrifice of the Passover Festival must not remain until morning.[26] "Bring the best firstfruits of your land to the house of the LORD your God. "You must not boil a young goat in its mother's milk."[27] The LORD also said to Moses, "Write down these words, for I have made a covenant with you and with Israel based on these words."[28] Moses was there with the LORD 40 days and 40 nights; he did not eat bread or drink water. He wrote down on the tablets the words of the covenant-- the Ten Commandments.[29] As Moses descended from Mount Sinai-- with the two tablets of the testimony in his hands as he descended the mountain-- he did not realize that the skin of his face shone as a result of his speaking with the LORD.

Powtórz Prawa 6:4-9
[4] "Listen, Israel: The LORD our God, the LORD is One.[5] Love the LORD your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.[6] These words that I am giving you today are to be in your heart.[7] Repeat them to your children. Talk about them when you sit in your house and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.[8] Bind them as a sign on your hand and let them be a symbol on your forehead.[9] Write them on the doorposts of your house and on your gates.

Wyjścia 20:2-17
[2] I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the place of slavery.[3] Do not have other gods besides Me.[4] Do not make an idol for yourself, whether in the shape of anything in the heavens above or on the earth below or in the waters under the earth.[5] You must not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the fathers' sin, to the third and fourth [generations] of those who hate Me,[6] but showing faithful love to a thousand [generations] of those who love Me and keep My commands.[7] Do not misuse the name of the LORD your God, becauswhite, and tasted like wafers [mo misuses His name.[8] Remember to dedicate the Sabbath day:[9] You are to labor six days and do all your work,[10] but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. You must not do any work-- you, your son or daughter, your male or female slave, your livestock, or the foreigner who is within your gates.[11] For the LORD made the heavens and the earth, the sea, and everything in them in six days; then He rested on the seventh day. Therefore the LORD blessed the Sabbath day and declared it holy.[12] Honor your father and your mother so that you may have a long life in the land that the LORD your God is giving you.[13] Do not murder.[14] Do not commit adultery.[15] Do not steal.[16] Do not give false testimony against your neighbor.[17] Do not covet your neighbor's house. Do not covet your neighbor's wife, his male or female slave, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.

Wyjścia 31:18
When He finished speaking with Moses on Mount Sinai, He gave him the two tablets of the testimony, stone tablets inscribed by the finger of God.

Jana 14:15
"If you love Me, you will keep My commandments.

Mateusza 19:18
"Which ones?" he asked Him. Jesus answered, Do not murder; do not commit adultery; do not steal; do not bear false witness;

Jana 15:10
If you keep My commands you will remain in My love, just as I have kept My Father's commands and remain in His love.

Mateusza 5:17
"Don't assume that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill.

Wyjścia 32:15
Then Moses turned and went down the mountain with the two tablets of the testimony in his hands. They were inscribed on both sides-- inscribed front and back.

Jana 15:12-17
[12] This is My command: love one another as I have loved you.[13] No one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends.[14] You are My friends if you do what I command you.[15] I do not call you slaves anymore, because a slave doesn't know what his master is doing. I have called you friends, because I have made known to you everything I have heard from My Father.[16] You did not choose Me, but I chose you. I appointed you that you should go out and produce fruit and that your fruit should remain, so that whatever you ask the Father in My name, He will give you.[17] This is what I command you: love one another.

Wyjścia 32:16
The tablets were the work of God, and the writing was God's writing, engraved on the tablets.

Wyjścia 34:27
The LORD also said to Moses, "Write down these words, for I have made a covenant with you and with Israel based on these words."

English HCSB Version 2004
Copyright 2004 Holman Bible Publishers