A A A A A

Czarny charakter: [Gorycz]


Dzieje Apostolskie 8:23
Albowiem cię widzę być w gorzkości żółci i w związce nieprawości.

Kolosan 3:8-13
[8] Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.[9] Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,[10] A oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomość, podług obrazu tego, który go stworzył.[11] Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezki i nieobrzezki, cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.[12] Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,[13] Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeźli ma kto przeciw komu skargę: jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

Kaznodziei 7:9
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.

Efezjan 4:26
Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słoóce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.

Ezechiela 3:14
A duch podniósł mię i wziął mię. I odszedłem z gorzkością w rozgniewaniu ducha mego; ale ręka Paóska nademną mocna była.

Izajasza 38:17
Oto czasu pokoju przyszła na mię była gorzkość najgorzciejsza; ale się tobie podobało wyrwać duszę moję z przepaści skażenia, przeto, żeś zarzucił w tył swój wszystkie grzechy moje.

Joba 7:11
Przetoż ja nie mogę zawściągnąć ust moich; mówić będę w utrapieniu ducha mego, będę rozmawiał w gorzkości duszy mojej.

Joba 10:1
My soul is weary of my life: I will give free course to my complaint; I will speak in the bitterness of my soul.

Joba 21:25
And another dieth in bitterness of soul, and hath not tasted good:

Marka 11:25
And when ye stand praying, forgive if ye have anything against any one, that your Father also who is in the heavens may forgive you your offences.

Przypowieści 10:12
Hatred stirreth up strifes; but love covereth all transgressions.

Przypowieści 14:10
The heart knoweth its own bitterness, and a stranger doth not intermeddle with its joy.

Przypowieści 15:1
A soft answer turneth away fury; but a grievous word stirreth up anger.

Przypowieści 17:25
A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bore him.

Rzymian 3:14
whose mouth is full of cursing and bitterness;

Mateusza 6:14-15
[14] For if ye forgive men their offences, your heavenly Father also will forgive you [yours],[15] but if ye do not forgive men their offences, neither will your Father forgive your offences.

Jakuba 1:19-20
[19] So that, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath;[20] for man's wrath does not work God's righteousness.

Hebrajczyków 12:14-15
[14] Pursue peace with all, and holiness, without which no one shall see the Lord:[15] watching lest [there be] any one who lacks the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble [you], and many be defiled by it;

Efezjan 4:31-32
[31] Let all bitterness, and heat of passion, and wrath, and clamour, and injurious language, be removed from you, with all malice;[32] and be to one another kind, compassionate, forgiving one another, so as God also in Christ has forgiven you.

English Darby Version 1890
Public Domain: Darby 1890