A A A A A

Czarny charakter: [Znęcanie się]


1 Jana 2:9
Kto mówi, iż jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest aż dotąd.

1 Jana 3:15
Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest; a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego.

2 Tymoteusza 1:7
Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego zmysłu.

Powtórz Prawa 31:6
I także to oddawacie Panu, ludu głupi i szalony? izali nie on jest ojcem twoim, który cię sobie nabył? on cię uczynił, i stworzył cię.

Efezjan 4:29
Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi; ale jeźli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym.

Efezjan 6:12
Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.

Kapłańska 19:18
Nie mścij się, i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego; ale miłuj bliźniego twego, jako siebie samego; Jam Pan.

Mateusza 5:11
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.

Przypowieści 17:9
Kto pokrywa przestępstwo, szuka łaski; ale kto wznawia rzeczy, rozłącza przyjaciół.

Przypowieści 22:10
Wyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohaóbienie.

Przypowieści 24:16
Bo choć siedm kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje; ale niezbożni wpadną w nieszczęście.

Psalmy 138:7
Jeźlibym chodził w pośród utrapienia, ożywisz mię; przeciw popędliwości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę twoję, a prawica twoja wyswobodzi mię.

Rzymian 2:1
Przetoż jesteś bez wymówki, o człowiecze! który osądzasz; bo w czem drugiego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz.

Rzymian 12:18-19
[18] Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.[19] Nie mścijcie się sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.

Rzymian 12:20-21
[20] Jeźli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeźli pragnie, napój go: bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego.[21] Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj.

Łukasza 6:27-28
[27] Ale wam powiadam, którzy słuchacie: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyócie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści.[28] Błogosławcie tym, którzy was przeklinają; módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają.

Mateusza 5:44-45
[44] Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyócie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was;[45] Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słoóce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe,

Izajasza 41:11-13
[11] Oto zawstydzą się, a będą pohaóbieni wszyscy gniewem pałający przeciwko tobie: staną się jako nic, i zginą ci, którzy się tobie sprzeciwiają.[12] Szukałlibyś ich, nie znajdziesz ich; ci, którzy się sprzeciwiają tobie, będą jako nic, a ci, którzy walczą z tobą, w niwecz obróceni będą.[13] Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę twoję, a mówięć: Nie bój się! Ja cię wspomogę.

Mateusza 5:38-41
[38] Słyszeliście, iż rzeczono: Oko za oko, a ząb za ząb;[39] Ale Ja wam powiadam: Żebyście się nie sprzeciwiali złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi;[40] I temu, który się z tobą chce prawować, a suknię twoję wziąć, puść mu i płaszcz;[41] A kto by cię przymuszał iść milę jednę, idź z nim i dwie;

Psalmy 34:12-18
[12] Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Paóskiej was nauczę.[13] Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?[14] Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.[15] Odwróć się od złego, a czyó dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.[16] Oczy Paóskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;[17] Ale oblicze Paóskie przeciwko tym, którzy broją złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich.[18] Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910