A A A A A

زندگی: [خوشبختی]

مزامير ۳۷:۴
از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.

اشعيا ۱۲:۲-۳
[۲] اینک خداست نجات من؛ بر او توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است!»[۳] پس با شادمانی از چشمه‌های نجات آب خواهید کشید،

روميان ۵:۲
ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته‌ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم.

دوم قرنتيان ۱۲:۱۰-۱۱
[۱۰] از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم.[۱۱] همچون بی‌فهمان رفتار کرده‌ام! شما ناگزیرم کردید. می‌بایست مورد ستایشتان باشم، چرا که هرچند هیچم، امّا از آن ’بزرگْ‌رسولان‘ چیزی کم ندارم.

متی ۵:۸
خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید.

اول يوحنا ۳:۱۸
ای فرزندان، بیایید محبت کنیم، نه به زبان و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار!

اول پترس ۴:۱۳
بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم می‌شوید، تا به هنگام ظهور جلال او به‌غایت شادمان گردید.

تثنييه ۳۳:۲۹-۳۰
[۲۹] خوشا به حال تو ای اسرائیل! کیست مانند تو؟ ای قومِ نجات یافته به دست خداوند! او سپرِ اعانت و شمشیرِ ظفر توست. دشمنان تو مطیع تو خواهند شد و تو بر پشت آنها پا خواهی نهاد.»[۳۰] پس موسی از دشتهای موآب به قلۀ پیسگاه در کوه نِبو که برابر اَریحاست برآمد، و خداوند تمامی زمین را به او نشان داد، از جِلعاد تا دان،

دوم تواريخ ۹:۷
خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال این خدمتگزارانت که همواره در حضور تو می‌ایستند و حکمت تو را می‌شنوند!

ايوب ۵:۱۷
«خوشا به حالِ آن که خدا تأدیبش کند؛ پس تأدیب قادر مطلق را خوار مشمار.

امثال ۱۶:۲۰
آن که در مَثَل تأمل کند کامیاب خواهد شد، آن که بر خداوند توکل کند مبارک خواهد بود.

مزامير ۳۷:۴-۱۴
[۴] از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.[۵] راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.[۶] او پارساییِ تو را همچون نور، تابان خواهد ساخت، و حقانیت تو را، چون آفتابِ نیمروز.[۷] در حضور خداوند آرام باش، و صبورانه انتظار او را بکش! به سبب آنان که در راههای خویش کامرانند، و نقشه‌های پلید خود را به اجرا درمی‌آورند، خویشتن را مکدر مساز![۸] از خشم بازایست و غضب را ترک نما! خویشتن را مکدر مساز، که جز به شرارت نمی‌انجامد.[۹] زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد.[۱۰] پس از اندک زمانی، دیگر شریری نخواهد بود؛ و هرچند او را بجویی، یافت نخواهد شد.[۱۱] اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.[۱۲] شریران بر پارسایان دسیسه می‌کنند و بر ایشان دندان به هم می‌سایند؛[۱۳] اما خداوند بر شریران می‌خندد، زیرا می‌بیند که روز ایشان فرا می‌رسد.[۱۴] بدکاران شمشیر از نیام برمی‌آورند و کمان را برمی‌کشند، تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries