A A A A A

شخصیت خوب: [عشق]

اول قرنتيان ۱۶:۱۴
همۀ کارهای شما با محبت باشد.

اول يوحنا ۴:۸-۱۸
[۸] آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.[۹] محبت خدا این‌چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم.[۱۰] محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀ گناهان ما باشد.[۱۱] ای عزیزان، اگر خدا ما را این‌چنین محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم.[۱۲] هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است؛ امّا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است.[۱۳] از این جا می‌دانیم که در او می‌مانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است.[۱۴] و ما دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که پدر، پسر خود را فرستاده است تا نجات‌دهندۀ جهان باشد.[۱۵] آن که اقرار می‌کند عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا.[۱۶] پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته‌ایم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در او.[۱۷] محبت این‌چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همان‌گونه‌ایم که او هست.[۱۸] در محبتْ ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه می‌گیرد و کسی که می‌ترسد، در محبت به کمال نرسیده است.

يوحنا ۳:۱۶
«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

اول پترس ۴:۸
مهمتر از همه، یکدیگر را به شدّت محبت کنید، زیرا محبت، انبوه گناهان را می‌پوشاند.

کولوسيان ۳:۱۴
و بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌گرداند.

يوحنا ۱۳:۳۴-۳۵
[۳۴] حکمی تازه به شما می‌دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان‌گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید.[۳۵] از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.»

يوحنا 15:13
محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند.

اول قرنتيان ۱۳:۱۳
و حال، این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان، امید و محبت. امّا بزرگترینشان محبت است.

اول يوحنا ۴:۱۹
ما محبت می‌کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.

امثال ۱۰:۱۲
نفرت، نزاعها برمی‌انگیزد، اما محبت، خطاپوش است.

اول يوحنا ۴:۷
ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌کند، از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries