A A A A A

God Karakter: [Nåde]


2 Samuels 24:14
David sa til Gad: «Eg er i stor naud. Lat oss då helst falla i HERRENS hand! For hans miskunn er stor. Men i menneskehand vil eg ikkje falla.»

Salmenes 86:5
For du, Herre, er god, du tilgjev, du er rik på miskunn mot alle som kallar på deg.

Salmenes 145:9
HERREN er god mot alle, mild mot alt han har skapt. Jod י

Lukas 6:36
Ver miskunnsame, som Far dykkar er miskunnsam.

Efeserne 2:4
Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elska oss med så stor ein kjærleik,

Titus 3:5
Han frelste oss, ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar, men fordi han er miskunnsam. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyar ved Den heilage ande,

Hebreerne 4:16
Lat oss difor stiga fram for nådens kongsstol med frimod, så vi kan finna miskunn og finna nåde som gjev hjelp i rette tid.

1 Johannes 1:3
Det vi har sett og høyrt, forkynner vi òg for dykk, så de skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Son, Jesus Kristus.

Norwegian Bible (Nynorsk) 2011
© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)