A A A A A

Ytterligere: [काम]


Kolossenserne ३:२३
तुमच्या अंत:करणापासून काम करा. जणू काय तुम्ही प्रभूसाठी काम करीत आहात, मनुष्यांसाठी नव्हे असे काम करा.

Efeserne ४:२८
Den som stal, skal ikkje lenger stela, men arbeida og gjera noko nyttig med sine eigne hender, så han kan ha noko å gje til dei som treng det.

Johannes ६:२७
Arbeid ikkje for den mat som forgår, men for den mat som varer og gjev evig liv, den som Menneskesonen skal gje dykk. For på han har Far, Gud sjølv, sett sitt segl.»

Galaterne 6:4-5
[4] Kvar og ein skal dømma om si eiga gjerning og få ros for det han sjølv gjer, ikkje for det andre har gjort.[5] For kvar skal bera si eiga bør.

Salmenes ൯൦:൧൭
Måtte Herren vår Gud vera venleg mot oss! Lat våre henders verk lukkast for oss, ja, våre henders verk, lat det lukkast!

Salomos Ordsprog १२:११
Den som dyrkar si jord, kan eta seg mett, vitlaus er den som jagar etter fåfengde ting.

Salomos Ordsprog 13:4
Den late får ikkje det han trår etter, men flittige får i overflod.

Filippenserne ൪:൧൩
Alt maktar eg i han som gjer meg sterk.

Kolossenserne ३:२४
For de veit at de skal få arven som løn av Herren. Kristus er den herren de skal tena.

Salomos Ordsprog 12:24
Flittig hand får herska, latskap leier til slavekår.

Salomos Ordsprog 14:23
Alt strev fører vinning med seg, tomt snakk gjev berre tap.

1 Mosebok 2:3
Gud velsigna den sjuande dagen og helga han. For den dagen kvilte han frå heile sitt arbeid, det som Gud hadde gjort då han skapte.

Lukas १:३७
For ingen ting er umogleg for Gud.»

1 Timoteus 5:8
Den som ikkje har omsorg for sine næraste, og først og fremst for sin eigen heim, har fornekta trua og er verre enn ein vantruande.

Jeremias 29:11
For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier HERREN, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.

Salomos Ordsprog ६:१०-१२
[१०] Berre sov litt til, ein ørliten blund, legg hendene saman og kvil deg ei stund.[११] Då kjem fattigdom på deg som farande fant og nauda som velvæpna mann.[१२] Eit vondsinna menneske, ein ugjerningsmann, er den som går omkring med falsk tunge,

2 Timoteus 2:6
Bonden som har hatt strevet, skal få først av grøda.

1 Mosebok 2:15
Så tok HERREN Gud mennesket og sette det i Edens hage til å dyrka og passa han.

Titus २:७-८
[७] i all si ferd. Ver sjølv eit førebilete i gode gjerningar! Lat undervisinga di vera uforfalska og boren fram med alvor,[८] og lat forkynninga di vera sunn og ulasteleg, så kvar motstandar må skjemmast fordi han ikkje har noko vondt å seia om oss.

Salomos Ordsprog 16:3
Legg alt du gjer, i HERRENS hand, så skal planane dine lukkast.

Norwegian Bible (Nynorsk) 2011
© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)