A A A A A

Synder: [Frafall]


2 Tessalonikerne 2:3
La ikke noen bedra dere på noen måte; fordi dagen vil ikke komme hvis ikke frafallet kommer først og syndens menneske, den fullstendige ødeleggelsens sønn, avdekkes,

1 Timoteus 4:1
Og ånden sier tydelig, at i siste tider skal noen fjernes fra troen, idet de er varsomme angående forførende ånder og demoners undervisninger

Hebreerne 3:12
Se til, brødre, for at det ikke skal være i noen av dere et ondskapsfullt hjerte av vantro i det å fjerne seg fra gud som lever;

Lukas 8:13
Og de på klippen, de som når de hører, tar imot ordet med glede, og disse har ikke rot, hvilke tror for en tid, og i en tid av prøvelse avstår.

Hebreerne 6:4-6
[4] For det er umulig for de som én gang ble belyst, da de óg hadde smakt den himmelske gave, og idet de ble deltakere av hellig ånd,[5] og de hadde smakt guds vakre ord óg kraftige gjerninger av den kommende eon,[6] og idet de hadde falt fra, er det umulig for dem igjen å fornye til omvendelse, idet de korsfester guds sønn igjen for seg selv og idet de fremviser til vanære.

2 Peters 2:20-22
[20] For hvis idet de hadde flyktet fra besmittelsene av verden ved kjennskapen av herren og redder Jesus Salvede, og i disse igjen idet de hadde blitt innflettet i dem ble overvunnet, har de siste ting blitt verre for dem enn de første.[21] For det var bedre for dem å ikke ha gjenkjent veien av rettferdigheten, enn idet de hadde gjenkjent å vende om fra den hellige befaling da den hadde blitt overgitt til dem.[22] Men det ord av det sanne ordspråk har hendt dem, Da en hund hadde vendt om til sitt eget oppkast; og, Da et svin hadde blitt badet med hensyn til en rulling av gjørme.

Hebreerne 10:26-29
[26] For idet vi frivillig synder etter det å motta kjennskapen av sannheten, blir ikke lenger et offer etterlatt for synder;[27] men en viss fryktsom forventning om dom, og en ilds nidkjærhet idet den var i ferd med å spise motstanderne.[28] Da noen hadde tilsidesatt en lov av Moses døde han foruten miskunn ved to eller tre vitner;[29] hvor mye verre straff mener dere skal den bli ansett som verdig for den som trampet ned guds sønn, og aktet paktens blod som alminnelig i hvilket han ble helliggjort, og utførte forakt for ånden av nåden?

2 Timoteus 4:3-4
[3] For det skal være en tid da de ikke skal tåle den undervisning som er frisk, men i henhold til deres egne begjær skal de hope opp lærere for seg selv, idet de blir klødd i hørselen;[4] og, virkelig, de skal snu bort hørselen fra sannheten, og de skal bli vendt bort fra sannheten til mytene.

Johannes 15:6
Hvis noen ikke skulle bli i meg, ble han kastet utenfor som grenen, og ble visnet, og de bringer dem sammen og kaster dem til ild, og ble brent.

1 Timoteus 4:1-2
[1] Og ånden sier tydelig, at i siste tider skal noen fjernes fra troen, idet de er varsomme angående forførende ånder og demoners undervisninger[2] i hykleri som taler falskt, som hadde blitt brennemerket i deres egen samvittighet,

2 Peters 2:1
Men det kom også falske forutsiere blant folket, som også falske lærere skal være blant dere, som skal bringe inn ved siden av sekter av fullstendig ødeleggelse, og som fornekter herskeren som kjøpte dem, idet de påfører seg selv en hurtig fullstendig ødeleggelse;

Matteus 24:10-12
[10] Og da skal mange støtes, og de skal overgi hverandre og de skal hate hverandre;[11] og mange falske forutsiere skal vekkes opp, og føre mange vill;[12] og på grunn av økningen av lovløsheten, skal de manges kjærlighet bli kald;

2 Peters 3:17
Dere derfor, elskede, idet dere vet på forhånd, vokt dere, for at ikke da dere hadde blitt revet med i forførelsen av de lovløse, skulle falle fra deres egen stabilitet;

Johannes 6:66
Fra denne tid gikk mange av disiplene hans bort tilbake, og gikk ikke lenger med ham.

2 Peters 2:17
Disse er vannløse kilder, skyer som har blitt drevet av storm, for hvem mørkets mørke har blitt holdt til en eon.

1 Timoteus 4:1-3
[1] Og ånden sier tydelig, at i siste tider skal noen fjernes fra troen, idet de er varsomme angående forførende ånder og demoners undervisninger[2] i hykleri som taler falskt, som hadde blitt brennemerket i deres egen samvittighet,[3] idet de hindrer å gifte seg, befaler å holde seg borte fra mat som gud skapte til mottakelse med takksigelse av de pålitelige og de som har erkjent sannheten.

1 Korintierne 10:12
Så at den som mener seg å stå, se til at han ikke faller.

Matteus 24:9-10
[9] Da skal de overgi dere til trengsel, og drepe dere; og dere skal være hatet av alle nasjonene på grunn av navnet mitt.[10] Og da skal mange støtes, og de skal overgi hverandre og de skal hate hverandre;

Matteus 26:14-16
[14] Da én av de tolv var gått, han som kaltes Judas Iskariot, til yppersteprestene,[15] sa han, Hva vil dere gi meg, og jeg overgir ham til dere? Og de stilte frem for ham tretti sølv.[16] Og fra da søkte han en anledning for at han kunne overgi ham.

1 Timoteus 1:19-20
[19] idet du har tro og en god samvittighet, som noen da de hadde støtt bort, gjorde skipbrudd angående troen;[20] av hvilke er Hymeneus (hører til bryllup) og Aleksander (mann forsvareri), hvilke jeg overgav til satan (anklageren), for at de kan bli oppdratt til å ikke blasfemere.

1 Johannes 2:19
De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss; for hvis de var av oss, ville de jo blitt med oss; men de gikk ut for at de skulle bli synliggjort at ikke alle var av oss.

Hebreerne 10:25-31
[25] ikke idet vi etterlater samlingen av oss selv, slik det er en vane for noen, men idet vi formaner; og ved så mye mere så mye dere ser dagen nærme seg.[26] For idet vi frivillig synder etter det å motta kjennskapen av sannheten, blir ikke lenger et offer etterlatt for synder;[27] men en viss fryktsom forventning om dom, og en ilds nidkjærhet idet den var i ferd med å spise motstanderne.[28] Da noen hadde tilsidesatt en lov av Moses døde han foruten miskunn ved to eller tre vitner;[29] hvor mye verre straff mener dere skal den bli ansett som verdig for den som trampet ned guds sønn, og aktet paktens blod som alminnelig i hvilket han ble helliggjort, og utførte forakt for ånden av nåden?[30] For vi har kjent ham idet han har sagt, Meg tilhører hevn, jeg skal gjengjelde, sier herren; og igjen, Herren skal dømme folket sitt.[31] Det er fryktsomt å falle i hender av en levende gud.

Matteus 13:20-21
[20] Det som ble sådd på steingrunnene, dette er han som hører ordet og straks mottar det med glede;[21] men han har ikke rot i seg, men er midlertidig; når det blir trengsel eller forfølgelser på grunn av ordet, støtes han straks.

1 Korintierne 9:27
men jeg undertrykker min kropp, og gjør den til slave, for at ikke jeg som har proklamert til andre, jeg selv skal bli ikke godkjent.

Hebreerne 6:4-8
[4] For det er umulig for de som én gang ble belyst, da de óg hadde smakt den himmelske gave, og idet de ble deltakere av hellig ånd,[5] og de hadde smakt guds vakre ord óg kraftige gjerninger av den kommende eon,[6] og idet de hadde falt fra, er det umulig for dem igjen å fornye til omvendelse, idet de korsfester guds sønn igjen for seg selv og idet de fremviser til vanære.[7] For idet jorden har drukket regnet som ofte kom på den, og som fødte passende planter for dem på grunn av hvem den også ble dyrket, mottar den velsignelse fra gud;[8] men idet den bringer fram torner og tistler, er den ikke godkjent og forbannelse nær, hvems ende er til brenning.

Apostlenes Gjerninge 21:21
Og de ble opplært angående deg, at du lærer bort frafall fra Moses til alle Jødene blant nasjonene, idet du sier de å ikke omskjære barna, eller å gå i vanene.

Galaterne 5:4
Dere er avskaffet fra den Salvede, dere som blir rettferdiggjort i lov, dere falt fra nåden;

1 Korintierne 6:9
Eller vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve guds kongerike? Far ikke vill; heller ikke horkarer, eller idoldyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller gutteprostituerte, eller menn som ligger med menn,

Hebreerne 10:26
For idet vi frivillig synder etter det å motta kjennskapen av sannheten, blir ikke lenger et offer etterlatt for synder;

Matteus 13:41
Menneske-sønnen skal utsende budbringerne sine, og de skal sanke ut av kongeriket hans alle anstøtene og de som gjør lovløsheten,

2 Timoteus 4:3
For det skal være en tid da de ikke skal tåle den undervisning som er frisk, men i henhold til deres egne begjær skal de hope opp lærere for seg selv, idet de blir klødd i hørselen;

2 Tessalonikerne 2:3-4
[3] La ikke noen bedra dere på noen måte; fordi dagen vil ikke komme hvis ikke frafallet kommer først og syndens menneske, den fullstendige ødeleggelsens sønn, avdekkes,[4] han som ligger imot og som overoppløfter seg over alt som er kalt gud eller det som blir tilbedt, så at han setter seg ned i guds tempel som gud, idet han framviser seg selv at han er gud.

Johannes 1:14
Og ordet ble kjød, og teltet blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som av en enbåren fra en far, full av nåde og sannhet.

1 Timoteus 4:10
For til dette arbeider vi også hardt og skjelles ut, fordi vi har håpet til gud som lever, som er en redder for alle mennesker, spesielt pålitelige.

1 Peters 3:17
For det er bedre å lide idet dere gjør godt, hvis guds vilje vil det, enn idet dere gjør ondt;

1 Tessalonikerne 2:3
For formaningen vår var ikke ut av forførelse, heller ikke ut av urenhet, heller ikke i svik,

1 Timoteus 4:2
i hykleri som taler falskt, som hadde blitt brennemerket i deres egen samvittighet,

Markus 10:11
Og han sa til dem, Hvem enn som skulle fraløse kvinnen sin og gifte seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot henne.

Lukas 22:3-6
[3] Og satan gikk inn i Judas, som påkaltes Iskariot, som var iblant tallet av de tolv;[4] og da han hadde gått bort; talte han sammen med yppersteprestene og hærførerne, hvordan han kunne overgi ham til dem.[5] Og de gledet seg, og ble enige om å gi ham sølv;[6] og han bekjente, og søkte en anledning til å overgi ham til dem uten flokk.

Matteus 12:31-32
[31] På grunn av dette sier jeg dere, Enhver synd og blasfemi skal bli forlatt menneskene; men blasfemi mot ånden skal ikke forlates menneskene.[32] Og hvilken enn som sier et ord mot menneske-sønnen, skal det forlates ham; men den enn som sier mot den hellige ånd, skal det ikke forlates ham, verken i denne eonen eller i den kommende.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011