A A A A A

Mysterier: [Drager]


Apenbaring 1:7
Se!, han kommer med skyene, og ethvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham; og alle jordens stammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Apenbaring 11:7
Og når de fullender vitnesbyrdet sitt, skal dyret som går opp fra avgrunnen lage krig mot dem, og skal seier over dem, og skal drepe dem.

Apenbaring 13:8
Og alle som bor på jorden, som ikke har fått navnet skrevet i bokrullen av livet til det unge lammet som har blitt slaktet fra grunnleggelsen av verden, skal tilbe det.

Apenbaring 16:13
Og jeg så ut av munnen på dragen, og ut av munnen på dyret, og ut av munnen på den falske forutsieren, tre urene ånder lik frosker;

Apenbaring 12:1-17
[1] Og et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne som har blitt kastet omkring med solen, og månen ned under føttene hennes, og på hodet hennes en krans av tolv stjerner;[2] og idet hun hadde i magen, skrek hun idet hun hadde veer og ble torturert til å føde.[3] Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se!, en stor drage med farge lik ild, som har sju hoder og ti horn; og på hodene sine sju diademer;[4] og halen hans dro tredjedelen av stjernene av himmelen, og kastet dem til jorden. Og dragen har stått framfor kvinnen som er i ferd med å føde, for at når hun skulle føde, kunne den spise opp barnet hennes.[5] Og hun fødte en sønn, som er i ferd med å gjete alle nasjonene med en stav av jern; og barnet hennes ble grepet til gud og til tronen hans.[6] Og kvinnen flyktet til ørkenen, hvor hun hadde et sted som har blitt forberedt av gud, for at de skulle nære henne der et tusen to hundre og seksti dager.[7] Og det ble krig i himmelen; Mikael og budbringerne hans kriget mot dragen, og dragen kriget, og budbringerne hans;[8] og de maktet ikke, heller ikke ble et sted funnet for dem mer i himmelen.[9] Og den store dragen ble kastet, slangen fra begynnelsen, den som blir kalt anklager, og satan, den som fører hele den bebodde verden vill, ble kastet til jorden, og budbringerne hans ble kastet med ham.[10] Og jeg hørte en høy røst som sa i himmelen, Nå ble redningen og kraften og kongeriket vår guds, og makten hans Salvedes; fordi anklageren til brødrene våre ble kastet ned, han som anklager dem framfor vår gud dag og natt.[11] Og de seiret over ham gjennom blodet til det unge lammet, og gjennom ordet av vitnesbyrdet deres, og de elsket ikke sjelen sin inntil død.[12] Gled dere himler og de som telter i dem på grunn av dette. Ve til de som bor på jorden og sjøen, fordi anklageren kom ned mot dere idet han har et stort raseri, idet han har visst at han har liten tid.[13] Og da dragen så at han ble kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som fødte den mannlige.[14] Og to vinger av ørnen ble gitt til kvinnen, slik at hun kunne fly til ørkenen til stedet sitt, hvor hun ble nært en tid, og tider, og en halv tid, fra ansiktet til slangen.[15] Og slangen kastet vann som en elv ut av munnen sin etter kvinnen, slik at han kunne gjøre henne overveldet av en elv.[16] Og jorden hjalp kvinnen, og jorden åpnet munnen sin, og oppslukte elven som dragen kastet ut av munnen sin.[17] Og jeg ble stilt på sanden av sjøen;

Apenbaring 13:1-18
[1] og så fra sjøen et dyr som gikk opp, som har sju hoder og ti horn; og på hornene til det ti diadem, og på hodene til det et navn av blasfemi.[2] Og dyret som jeg så var lik en leopard, og føttene til det som en bjørn, og munnen til det som en munn av en løve. Og dragen gav kraften sin til det, og tronen sin og stor makt.[3] Og jeg så ett av hodene til det som har blitt slaktet til død; og slaget til døden på den ble helbredet, og det ble beundret på hele jorden idet de fulgte etter dyret.[4] Og de tilbad dragen som gav makt til dyret, og de tilbad dyret, idet de sa, Hvem er lik dyret? Hvem er i stand til å krige mot det?[5] Og det ble gitt det en munn som talte store ting og blasfemier; og det ble gitt makt til å gjøre førti to måneder[6] og det åpnet munnen sin til blasfemi mot gud, til å blasfemere navnet hans, og teltet hans, og dem som telter i himmelen.[7] Og det ble gitt til det å lage krig mot de hellige, og til å seire over dem; og det ble gitt makt til det over enhver stamme og tunge og nasjon.[8] Og alle som bor på jorden, som ikke har fått navnet skrevet i bokrullen av livet til det unge lammet som har blitt slaktet fra grunnleggelsen av verden, skal tilbe det.[9] Hvis noen har et øre, ham høre.[10] Hvis noen bringer sammen til fangenskap, til fangenskap trekker han seg tilbake; hvis noen dreper med sverd, må han bli drept med sverd; her er utholdenheten og troen til de hellige.[11] Og jeg så et annet dyr som gikk opp fra jorden, og det hadde to horn likt et ungt lam, og talte som en drage.[12] Og det gjorde all makten til det første dyret framfor ham; og det gjør at jorden og de som bor på den slik at de skulle tilbe det første dyret;[13] og det gjør store tegn, slik at det også gjør ild å komme ned fra himmelen til jorden framfor menneskene.[14] Og det fører de som bor på jorden vill, på grunn av tegnene som ble gitt til det å gjøre framfor dyret, idet det sier til de som bor på jorden, å lage et bilde av dyret som har slaget fra sverdet og levde.[15] Og det ble gitt til det å gi en ånd til bildet av dyret, for at bildet av dyret også kunne tale, og gjøre, at så mange som enn ikke skulle tilbe bildet av dyret skulle bli drept.[16] Og det gjør alle, de små og de store, og de rike og de fattige, og de frie og slavene, at det skulle gi til dem et merke på den høyre hånden deres, eller på pannen deres,[17] og at ikke noen er i stand til å kjøpe eller selge, bortsett fra den som har merket eller navnet til dyret, eller tallet til dets navn.[18] Her er visdommen, den som har forstanden, ham beregne tallet til dyret; for det er et tall av et menneske, og tallet til det er 666.

Apenbaring 20:1-15
[1] Og jeg så en budbringer som kom ned fra himmelen, som har nøkkelen til avgrunnen, og et stort bånd i hånden sin.[2] Og han grep dragen, slangen fra begynnelsen, som er anklager og satan, og bandt ham tusen år,[3] og kastet ham i avgrunnen, og stengte ham, og forseglet over ham, for at han ikke skulle føre nasjonene vill mer, inntil de tusen år blir fullendt; og etter disse ting må han bli løsnet en liten tid.[4] Og jeg så troner og de satt seg ned på dem, og dom ble gitt dem; og sjelene, de som har blitt halshugd på grunn av vitnesbyrdet om Jesus, og på grunn av guds ord, og hvem som helst som ikke tilbad dyret, eller bildet til det, og ikke mottok merket på pannen sin, eller på hånden sin; og de levde, og var konger med Salvede de tusen år;[5] men de resterende av de døde ble ikke gjenopplivet inntil de tusen år ble fullendt. Dette er den første oppstandelsen.[6] Velsignet og hellig den som har del i den første oppstandelsen; over disse har ikke den andre døden makt, men de skal være prester for gud og den Salvede, og de skal være konger med ham tusen år.[7] Og når de tusen år blir fullendte, skal satan bli løsnet ut av fengslet sitt,[8] og han skal gå ut for å føre nasjonene vill, de ved de fire hjørnene på jorden, Gog (kongen av landet Magog (Russland) (fjell)) og Magog, for å bringe dem sammen til krig, hvems tall er som sanden av sjøen.[9] Og de gikk opp på bredden av jorden, og omringet festningen til de hellige, og byen som har blitt elsket; og ild kom ned fra gud ved himmelen, og spiste dem opp;[10] og anklageren som førte dem vill ble kastet til sjøen av ild og svovel, hvor dyret og den falske forutsieren er; og de skal bli torturert dag og natt i eonenes eoner.[11] Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, fra hvems ansikt jorden og himmelen flyktet, og det ble ikke funnet et sted for dem.[12] Og jeg så de døde, små og store, som har stått framfor gud, og bokruller ble åpnet; og en annen bokrull ble åpnet, som er livets; og de døde ble dømt ut fra de ting som har blitt skrevet i bokrullene, i henhold til gjerningene sine.[13] Og sjøen gav de døde i den, og døden og hades gav de døde i dem; og enhver ble dømt i henhold til gjerningene sine.[14] Og døden og hades ble kastet i sjøen av ilden. Dette er den andre død.[15] Og hvis noen ikke ble funnet som har blitt skrevet i bokrullen til livet, ble han kastet til sjøen av ilden.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011