A A A A A

Mysterier: [Skjebne]


Johannes 16:33
Disse ting har jeg talt til dere for at dere skulle ha fred i meg. I verden har dere trengsel; men vær ved godt mot, jeg har seiret over verden.

Apenbaring 20:12
Og jeg så de døde, små og store, som har stått framfor gud, og bokruller ble åpnet; og en annen bokrull ble åpnet, som er livets; og de døde ble dømt ut fra de ting som har blitt skrevet i bokrullene, i henhold til gjerningene sine.

Romerne 12:2
og skikk dere ikke lik til denne eonen, men bli forvandlet ved fornyelsen av forstanden deres, med hensyn til dere å teste hva som er guds gode og tilfredsstillende og fullendte vilje.

Romerne 8:28-29
[28] Og vi vet at alle ting samarbeider til godt for dem som elsker gud, dem som er kalte i henhold til hensikt.[29] Fordi hvem han kjente på forhånd, fastsatte han også på forhånd til å være med skikkelser som hans sønns bilde, til han å være førstefødt blant mange brødre;

Efeserne 2:8-9
[8] for av nåden har dere blitt reddet gjennom troen; og dette ikke av dere, det er guds gave;[9] ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle skryte.

1 Peters 2:8-9
[8] og en anstøtsstein og anstøtsklippe; som anstøter ved ordet idet de er ulydige, til hvilket de også ble satt;[9] men dere en utvalgt sort, et kongelig presteembete, en hellig nasjon, et folk til anskaffelse, for at dere kan vise fram dydene av ham som kalte dere ut av mørke til hans underfulle lys;

1 Korintierne 2:7-9
[7] men vi taler guds visdom i et mysterium, den skjulte som gud fastsatte før eonene til vår herlighet,[8] som ingen fra denne eonens førere kjente; for hvis de hadde kjent, korsfestet de jo ikke herlighetens herlighet;[9] men slik det har blitt skrevet, Det som øye ikke så, og øre ikke hørte, og i menneskes hjerte ikke gikk opp, det som gud forberedte for dem som elsker ham;

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011