A A A A A

Matematisk Tegn: [Antall 10]


1 Korintierne 6:9-11
[9] Eller vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve guds kongerike? Far ikke vill; heller ikke horkarer, eller idoldyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller gutteprostituerte, eller menn som ligger med menn,[10] eller tyver, eller de med iver etter å ha mer, eller drukkenbolter, ikke hånere, ikke rovgriske, skal arve guds kongerike.[11] Og disse var noen av dere; men dere ble badet, men dere ble helliget, men dere ble rettferdiggjort, i herrens Jesu navn, og i vår guds ånd.

1 Korintierne 10:13
Ingen prøvelse har tatt dere bortsett fra hva som er menneskelig; og gud er pålitelig, som ikke skal la dere prøves over det som dere er i stand til, men han skal med prøvelsen også gjøre en utgang, så dere kan være i stand til å utstå.

Romerne 1:20
for hans usynlige ting fra verdens skapelse er blitt klart synlig idet det forstås av det som er gjort, både hans evige kraft og guddom, til det at de er uten unnskyldning.

Filippenserne 4:19
Og min gud skal fylle hvert deres behov i henhold til rikdommen hans i herlighet i Salvede Jesus.

2 Timoteus 3:16
Ethvert skrift er inspirert av gud og fordelaktig med henblikk på undervisning, med henblikk på bevis, med henblikk på korrigering, med henblikk på oppdragelse, den i rettferdighet;

Lukas 23:34
Og Jesus sa, Far, forlat dem; for de har ikke visst hva de gjør. Og idet de fordelte klesplaggene hans, kastet de et lodd.

Lukas 11:11
Og hvilken far av dere, hvis sønnen spør om et brød, skal han vel ikke overgi ham en stein? Og hvis en fisk, skal han vel ikke istedenfor en fisk overgi ham en slange?

1 Korintierne 6:9
Eller vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve guds kongerike? Far ikke vill; heller ikke horkarer, eller idoldyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller gutteprostituerte, eller menn som ligger med menn,

Johannes 1:8
Denne var ikke lyset, men for at han skulle gi vitnesbyrd om lyset,

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011