A A A A A

Matematisk Tegn: [Antall 8]


Apenbaring 13:18
Her er visdommen, den som har forstanden, ham beregne tallet til dyret; for det er et tall av et menneske, og tallet til det er 666.

1 Korintierne 6:9-11
[9] Eller vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve guds kongerike? Far ikke vill; heller ikke horkarer, eller idoldyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller gutteprostituerte, eller menn som ligger med menn,[10] eller tyver, eller de med iver etter å ha mer, eller drukkenbolter, ikke hånere, ikke rovgriske, skal arve guds kongerike.[11] Og disse var noen av dere; men dere ble badet, men dere ble helliget, men dere ble rettferdiggjort, i herrens Jesu navn, og i vår guds ånd.

Apenbaring 11:2-3
[2] og den innvendige gårdsplassen til templet kast ut utenfor og ikke mål den, fordi den ble gitt til nasjonene; og de skal trampe ned den hellige byen førti to måneder.[3] Og jeg skal gi til de to vitnene mine, og de skal forutsi et tusen to hundre og seksti dager, idet de har blitt kastet omkring med sekker.

Apostlenes Gjerninge 8:11-24
[11] Og de var varsomme angående ham, på grunn av at han hadde stilt dem ute av seg med magiene sine i tilstrekkelig tid.[12] Og da de trodde Filip som forkynte godt budskap, de tingene angående guds kongerike og Jesu Salvedes navn, ble de døpt både menn og kvinner.[13] Og Simon trodde også ham selv, og da han hadde blitt døpt holdt han ut med Filip; idet han så både tegn og store kraftgjerninger skje, ble han ute av seg.[14] Og da utsendingene i Jerusalem hadde hørt at Samaria har tatt imot guds ord, utsendte de Peter og Johannes til dem;[15] som idet de hadde kommet ned bad angående dem, for at de kunne motta hellig ånd.[16] For han hadde ikke enda falt på noen av dem, men de hadde bare blitt døpt til herren Jesu navn.[17] Da påla de hendene på dem, og de fikk hellig ånd.[18] Men da Simon hadde sett at den hellige ånd blir gitt gjennom påleggelsen av utsendingenes hender, frembar han penger til dem,[19] idet han sa, Gi også til meg denne makten, at på hvem enn jeg skulle pålegge hendene, han skulle motta hellig ånd.[20] Men Peter sa til ham, Måtte sølvet ditt være med deg til fullstendig ødeleggelse; fordi du tenkte å besitte guds gave gjennom penger.[21] Det er ikke del for deg, heller ikke lodd i denne sak; for hjertet ditt er ikke rett framfor gud.[22] Omvend deg derfor fra denne ondskapen din, og be inntrengende av gud, hvis da ditt hjertets tanke skal bli deg forlatt.[23] For jeg ser deg idet du er i bitterhets galle og urettferdighets bånd.[24] Og da Simon svarte, sa han, Be dere inntrengende for meg til herren, for at ingenting av de tingene dere har sagt, måtte komme over meg.

1 Korintierne 6:9
Eller vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve guds kongerike? Far ikke vill; heller ikke horkarer, eller idoldyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller gutteprostituerte, eller menn som ligger med menn,

Johannes 1:8
Denne var ikke lyset, men for at han skulle gi vitnesbyrd om lyset,

Apenbaring 4:6-8
[6] og framfor tronen en sjø av glass, lik krystall. Og midt i for tronen og rundt omkring tronen, fire livsvesener, som var fulle av øyne framfor og bak.[7] Og det første livsvesenet var lik en løve, og det andre livsvesenet lik en kalv, og det tredje livsvesenet har ansiktet som et menneske, og det fjerde livsvesenet lik en ørn som flyr.[8] Og fire livsvesener, hvert for seg, hadde seks vinger hver, som var fulle av øyne rundt omkring og innvendig, og de har ikke hvile dag eller natt, idet de sier, Hellig, hellig, hellig herre gud den allmektige, som var og som er og som kommer.

Apenbaring 13:5
Og det ble gitt det en munn som talte store ting og blasfemier; og det ble gitt makt til å gjøre førti to måneder

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011