A A A A A

Liv: [Fødselsdag]


Efeserne 2:10
For av ham er vi det som er gjort, skapte i Salvede Jesus til gode gjerninger, hvilke gud på forhånd forberedte for at vi skulle vandre i dem.

Johannes 16:21
Kvinnen, når hun skulle føde, har hun bedrøvelse, fordi timen hennes kom; men når hun skulle føde barnet, minnes hun ikke trengselen mer, på grunn av gleden fordi et menneske ble født til verden.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011