A A A A A

Liv: [Aldring]


1 Timoteus 5:8
Og hvis noen ikke har omtanke for sine egne og spesielt de som er av husholdningen, har han fornektet troen, og er verre enn en vantro.

2 Korintierne 4:16
Derfor blir vi ikke svake; men hvis også det ytre mennesket vårt ødelegges, likevel fornyes det indre dag for dag.

Filemon 1:9
på grunn av kjærligheten bønnfaller jeg heller; idet jeg er en sådan som Paulus en gammel mann, og nå også en Jesu Salvede fange;

Titus 2:3
på samme måte gamle kvinner i oppførsel som passer hellighet, ikke anklagere, ikke som har blitt gjort til slave til mye vin, lærere av gode ting,

1 Timoteus 5:1-2
[1] Du skal ikke refse en eldre, men forman han som en far; yngre som brødre;[2] Eldre kvinner som mødre; yngre som søstre, i all renhet.

Filippenserne 3:20-21
[20] For vårt borgerskap er i himler, fra hvor vi også venter fullstendig en redder, herren Jesus Salvede,[21] som skal forkle vår kropp av ydmykelsen, til det å bli med en skikkelse som hans kropp av herligheten, i henhold til virkningen av det å være i stand, også å underordne de alle ting til ham selv.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011