A A A A A

Gud: [Økonomisk velsignelse]


2 Korintierne 8:9
for dere kjenner vår herres Jesu Salvedes nåde, at da han var rik ble han fattig på grunn av dere, for at dere skulle være rike ved hans fattigdom.

3 Johannes 1:2
Elskede, angående alle ting ønsker jeg deg å ha fremgang og å være frisk, slik din sjel har fremgang.

Galaterne 6:9
Og la oss ikke bli svake i å gjøre det vakre; for vi skal høste i egen tid, om vi ikke utmattes.

Jakobs 5:12
Og før alt, mine brødre, ikke sverg, verken ved himmelen, eller ved jorden, eller noen annen ed; og la deres ja, være ja, og nei, nei; for at dere ikke skal falle i hykleri.

Johannes 6:12
Og da de ble fylt sier han til disiplene sine, Bring sammen stykkene som hadde overflod, for at ikke noe skal fullstendig ødelegges.

Lukas 6:38
gi, og det skal gis dere, et vakkert mål, som har blitt pakket og rystet og renner over skal de gi i barmen deres; For med det samme mål som dere måler, skal det bli målt tilbake til dere.

Lukas 12:34
for hvor skatten deres er, der skal også hjertet deres være.

Matteus 6:33
men søk først guds kongerike og hans rettferdighet, og alt dette skal tillegges dere.

Matteus 23:23
Ve dere, skriftlærde og fariseere, hyklere, fordi dere gir tiende av mynten og anisen og karven, og forlater det tyngre i loven, dommen og medlidenheten og troen; dette burde dere gjøre, og ikke forlate det andre.

Matteus 25:21
Og herren hans sa til ham, Godt, gode og pålitelige slave, du var pålitelig over få, jeg vil sette deg over mange; gå inn til din herres glede.

Romerne 13:8
Skyld ingen noe, bortsett fra å elske hverandre; for den som elsker den andre, har fullført lov.

Markus 11:22-23
[22] Og idet Jesus svarte, sa han til dem, Ha tro til gud.[23] For amen sier jeg dere, at hvem enn som skulle si til dette berget, Bli løftet opp og bli kastet til sjøen, og ikke skulle bli atskilt i hjertet sitt, men skulle tro at de ting han sier skjer; det skal bli til ham hva enn han skulle si.

2 Korintierne 9:6-8
[6] Og dette, han som sår skånsomt, skal også høste skånsomt; og han som sår i velsignelser, skal også høste i velsignelser.[7] Enhver slik han forelegger seg i hjertet; ikke av bedrøvelse eller av nødvendighet; for gud elsker en glad giver.[8] Og gud er mektig til å forårsake all nåde i overflod til dere, for at dere i enhver ting alltid har all selvtilfredshet, og har overflod til enhver god gjerning;

Lukas 14:28-30
[28] For hvem av dere, som vil bygge et tårn, da han har satt seg ned, beregner slett ikke kostnaden først, om han har de ting til fullendelse?[29] For at ikke, da han har lagt et fundament, og idet han ikke makter å fullføre, alle som ser det skulle begynne å spotte ham,[30] idet de sier, At dette mennesket begynte å bygge, og maktet ikke å fullføre.

Lukas 6:34-36
[34] Og hvis dere låner til dem fra hvem dere håper å motta, hva slags nåde er det til dere? For også de syndige låner til syndige, for at de kunne motta likt.[35] Ikke desto mindre, elsk fiendene deres, og gjør godt, og lån ut, idet dere håper for ingenting igjen; og lønnen deres skal bli stor, og dere skal være den høyestes sønner; fordi han er mild mot de utakknemlige og ondskapsfulle.[36] Vær derfor miskunnelige, slik også faren deres er miskunnelig.

Jakobs 5:1-3
[1] Gå til nå, dere rike, gråt, hylende over elendighetene deres som kommer over dere.[2] Rikdommen deres er råtnet, og klesplaggene deres er blitt møllspiste;[3] gullet deres og sølvet er rustet ned, og giften på dem skal være til et vitnesbyrd mot dere, og skal spise kjødene deres som ild; dere oppbevarte i de siste dager.

Matteus 6:1-34
[1] Vær varsom angående for at ikke å gjøre almissen deres framfor menneskene, for å sees av dem; men hvis ikke, har dere ikke lønn ved faren deres i himlene.[2] Derfor når du gjør en almisse, blås ikke i trompet framfor deg, akkurat som hyklerne gjør i synagogene og i smugene, for at de skal herliggjøres av menneskene; amen sier jeg dere, de har fått lønnen sin.[3] Men når du gjør almisse, la ikke din venstre vite hva din høyre gjør,[4] for at din almisse kan være i det hemmelige; og faren din som ser i det hemmelige han skal gi deg i det synlige.[5] Og når du ber, ikke vær akkurat som hyklerne, fordi de elsker å be stående i synagogene og på gate-hjørnene, for at de kan vise seg til menneskene; amen sier jeg dere, at de har fått lønnen sin.[6] Men du, når du ber, gå inn i kammeret ditt, og når du har stengt døren din, be til faren din som er i det hemmelige; og faren din som ser i det hemmelige skal gi deg i det synlige.[7] Men når dere ber, bruk ikke gjentagelser, akkurat som nasjonene; for de mener at de skal høres ved sine mange ord.[8] Sammenlikne dere derfor ikke med dem; for deres far vet hvilket behov dere har før dere spør ham.[9] Derfor skal dere be på denne måten; Vår far som er i himlene, la navnet ditt helliges;[10] la kongeriket ditt komme; la viljen din skje, som i himmelen, på jorden også;[11] gi oss i dag det nødvendige brødet vårt;[12] og forlat oss skyldene våre, som vi også forlater skyldnerne våre;[13] og bring oss ikke inn i prøvelse, men redd oss fra det ondskapsfulle. Fordi kongeriket er ditt og kraften og herligheten til eonene; amen.[14] For hvis dere forlater menneskene overtredelsene deres, skal også den himmelske faren deres forlate dere;[15] men hvis dere ikke forlater menneskene overtredelsene deres, skal heller ikke faren deres forlate dere overtredelsene deres.[16] Og når dere faster, ikke vær akkurat som hyklerne, for med mørkt ansikt gjør de ansiktene sine usynlig, for at de kan vise seg fastende for menneskene; amen sier jeg dere, at de har fått lønnen sin.[17] Men du, når du faster, salv ditt hode og vask ansiktet ditt;[18] for at du ikke skal vise deg fastende for menneskene, men for faren din som er i det hemmelige; og faren din som ser i det hemmelige skal gi deg i det synlige.[19] Ikke oppbevar skatter for dere på jorden, hvor møll og rust gjør usynlig, og hvor tyver gjennombryter og stjeler;[20] Men oppbevar; skatter for dere i himmelen, hvor verken møll eller rust gjør usynlig, og hvor tyver ikke gjennombryter eller stjeler.[21] For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.[22] Kroppens lys er øyet, derfor hvis øyet ditt er enkelt, vil hele kroppen din være lysende.[23] Men hvis øyet ditt er ondskapsfullt, vil hele kroppen din være mørk. Hvis da lyset som er i deg er mørke, hvor stort er mørket?[24] Ingen er i stand til å være slave til to herrer; for han vil enten hate den ene, og elske den andre; eller vil han holde seg til den ene, og forakte den andre. Dere er ikke i stand til å være slave til gud og mammon.[25] På grunn av dette sier jeg dere, ikke vær bekymret for sjelen deres, hva dere skal spise og hva dere skal drikke; heller ikke for kroppen deres, hva dere skal ikle dere. Er sjelen slett ikke mer enn næringen og kroppen mer enn klærne?[26] Se på himmelens fugler, at de ikke sår, heller ikke høster de, heller ikke bringer de sammen i oppbevaringssted, og den himmelske faren deres nærer dem; overgår ikke dere dem mere?[27] Men hvem av dere er i stand til å tillegge én alen (fra albuen til enden av langfingeren, 44,5 cm) til levealderen sin ved å være bekymret?[28] Og hvorfor er dere bekymret angående klesdrakt? Lær grundig av markens liljer, hvordan de vokser; ikke arbeider de hardt, heller ikke spinner de;[29] og jeg sier dere, at heller ikke Salomon i all sin herlighet var kastet omkring som én av disse.[30] Og hvis gud overtrekker markens gress, som er i dag, og i morgen blir kastet i ovnen, på den måten, skal han ikke mye mere overtrekke dere, dere lite troende?[31] Vær derfor ikke bekymret, og si, Hva skal vi spise eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kaste omkring oss?[32] For alt dette søker nasjonene etter; for den himmelske faren deres vet at dere behøver absolutt alt dette;[33] men søk først guds kongerike og hans rettferdighet, og alt dette skal tillegges dere.[34] Vær derfor ikke bekymret med hensyn til den i morgen; for den i morgen skal være bekymret for seg selv. Dens egen ondskap er tilfredsstillende for dagen.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011