A A A A A

Kirke: [Delta i kirken]


Hebreerne 10:24-25
[24] og vi skulle ta hverandre i betraktning til tilskyndelse av kjærlighet og vakre gjerninger,[25] ikke idet vi etterlater samlingen av oss selv, slik det er en vane for noen, men idet vi formaner; og ved så mye mere så mye dere ser dagen nærme seg.

Matteus 18:20
For hvor to eller tre er ledet sammen i mitt navn, der er jeg midt blant dem.

Kolossenserne 3:16
La den Salvedes ord bo rikelig blant dere, i all visdom; idet dere lærer bort og advarer hverandre i salmer og hymner og åndelige sanger og synger med nåde i hjertet deres til herren;

Efeserne 4:11-13
[11] Og han gav disse, virkelig, utsendinger, og disse, forutsiere, og disse, forkynnere av godt budskap, og disse, gjetere og lærere,[12] med henblikk på den fullstendige fullførelsen av de hellige, til tjeneste-gjerning, til oppbygning av den Salvedes kropp.[13] Inntil vi ankommer, vi alle, til troens og kunnskapens enhet om guds sønn, til en fullendt mann, til et mål av den Salvedes fyldes vekst;

Apostlenes Gjerninge 2:42
Og de holdt ut i utsendingenes lære og fellesskapet og brødets bryting og bønnene.

Romerne 10:17
Altså troen er av et budskap, og budskapet gjennom guds ord.

Matteus 16:18
Og jeg sier deg også, at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min utkalte, og Hades' porter skal ikke seire over den.

Apostlenes Gjerninge 9:31-32
[31] Derfor, virkelig, hadde de utkalte i hele Judea og Galilea (rundreise) og Samaria fred, idet de ble bygget og gikk i herrens frykt, og de øktes i den hellige ånds trøst.[32] Og det skjedde idet Peter passerte gjennom alle stedene, at han også kom ned til de hellige som bodde i Lydda (strid).

Matteus 6:33
men søk først guds kongerike og hans rettferdighet, og alt dette skal tillegges dere.

Jakobs 1:22
Og vær ordets gjørere, og ikke bare hørere, som bedrar seg selv.

2 Timoteus 4:2
proklamer ordet, vær rede beleilig og ute av anledning, irettesett, refs, forman, med all langmodighet og lære.

Matteus 28:19-20
[19] Da dere har gått, da, gjør alle nasjonene til disipler, idet dere døper dem i farens og sønnens og den hellige ånds navn,[20] og lærer dem å holde alt hva enn jeg befalte dere; og se!, jeg er med dere alle dagene inntil eonens fullstendige fullførelse. Amen.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011