A A A A A

Dårlig Karakter: [Bitterhet]


Apostlenes Gjerninge 8:23
For jeg ser deg idet du er i bitterhets galle og urettferdighets bånd.

Kolossenserne 3:8-13
[8] men legg nå bort også dere alle disse ting, vrede, raseri, ondskap, blasfemi, ussel tale fra munnen deres.[9] Lyg ikke til hverandre, idet dere har avkledd fullstendig det gamle mennesket med dets gjerninger,[10] og ikledd det nye, og har blitt fornyet til kjennskap i henhold til bildet av han som skapte det;[11] hvor det ikke er Hellener og Jøde, omskjærelse og forhud, utlending, Skyter (grov), slave og fri; men Salvede er alle ting og i alle.[12] Ikle dere derfor, som utvalgte av gud, hellige og elskede, indre miskunn, mildhet, ydmykelse av sinn, saktmodighet, langmodighet;[13] idet dere tåler hverandre, og benåder hverandre, hvis noen har en klage mot noen; slik også den Salvede benådet dere, på den måten også dere;

Efeserne 4:26
Bli vred, og ikke synd; la ikke solen gå ned over raseriet deres,

Markus 11:25
Og når dere skulle stå idet dere ber, forlat hvis dere har noe mot noen; for at også faren deres, han i himlene, skulle forlate dere overtredelsene deres.

Romerne 3:14
hvems munn er full av forbannelse og bitterhet;

Matteus 6:14-15
[14] For hvis dere forlater menneskene overtredelsene deres, skal også den himmelske faren deres forlate dere;[15] men hvis dere ikke forlater menneskene overtredelsene deres, skal heller ikke faren deres forlate dere overtredelsene deres.

Jakobs 1:19-20
[19] Så at, mine elskede brødre, ethvert menneske vær hurtig til å høre, sen til å tale, sen til vrede.[20] For manns vrede virker fullstendig ikke guds rettferdighet.

Hebreerne 12:14-15
[14] Forfølg fred med alle, og helliggjørelsen, foruten hvilken skal ingen se herren;[15] idet dere fører tilsyn for at ikke noen kommer bak for guds nåde; for at ikke noen rot av bitterhet idet den spirer opp skal plage, og gjennom denne mange skulle bli besmittet;

Efeserne 4:31-32
[31] La all bitterhet og raseri og vrede og rop og blasfemi løftes opp fra dere, med all ondskap;[32] og bli milde mot hverandre, godt medfølende, som benåder hverandre, slik også gud i Salvede benådet dere.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011