A A A A A

Dårlig Karakter: [Sinne]


Efeserne 4:26-31
[26] Bli vred, og ikke synd; la ikke solen gå ned over raseriet deres,[27] gi heller ikke plass til anklageren.[28] Den som stjeler, stjel ikke lenger, men heller la ham arbeide hardt, idet han gjør det gode med hendene, for at han kan ha å dele til ham som har behov.[29] La intet råttent ord dra ut av munnen deres, men hvis noe er godt med henblikk på behovets oppbygning, for at det kan gi nåde til de som hører.[30] Og ikke gjør guds ånd, den hellige, bedrøvet, ved hvilken dere ble forseglet til forløsnings dag.[31] La all bitterhet og raseri og vrede og rop og blasfemi løftes opp fra dere, med all ondskap;

Jakobs 1:19-20
[19] Så at, mine elskede brødre, ethvert menneske vær hurtig til å høre, sen til å tale, sen til vrede.[20] For manns vrede virker fullstendig ikke guds rettferdighet.

Kolossenserne 3:8
men legg nå bort også dere alle disse ting, vrede, raseri, ondskap, blasfemi, ussel tale fra munnen deres.

Jakobs 4:1-2
[1] Hvorfra kommer kriger og strider blant dere? Ikke herfra, ut fra nytelsene deres?[2] Dere begjærer, og har ikke; dere myrder og er nidkjære, og er ikke i stand til å oppnå. Dere strider og kriger, og har ikke, på grunn av at dere ikke spør;

Matteus 5:22
Men jeg sier dere, at enhver som blir vred på broren sin uten grunn blir skyldig til dommen; og den som sier til broren sin, Raka, blir skyldig til synedriet; og den som sier, Dum, blir skyldig til ildens gehenna (dalen til sønnene til Hinnom(klage)).

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011