A A A A A

Engler og Demoner: [Foresatt Engler]


1 Korintierne 4:9
For jeg mener at gud framviste oss utsendingene sist, som dødens; fordi vi ble et teater for verden, og for budbringere og mennesker.

1 Johannes 4:1
Elskede, tro ikke enhver ånd, men test åndene, om de er fra gud; fordi mange falske forutsiere har gått ut til verden.

Apostlenes Gjerninge 8:26
Men en herrens budbringer talte til Filip, idet han sa, Stå opp og gå mot sør, på veien, den som går ned fra Jerusalem til Gasa (den befestede / sterke); denne er øde.

Apostlenes Gjerninge 12:15
Og de sa til henne, Du er gal. Og hun bekreftet tillitsfullt å ha hørt på den måten. Men de sa, Det er hans budbringer.

Kolossenserne 2:18
La ingen bedra dere, som vil, i ydmykelse av sinn og dyrkelse av budbringere, trenge seg inn i de ting han ikke har sett, idet han er oppblåst av sitt kjøds forstand,

Hebreerne 1:14
Er de slett ikke alle tjenende ånder, til tjeneste idet de er utsendt på grunn av de som er i ferd med å arve redning?

Hebreerne 13:2
Glem ikke gjestfriheten; for gjennom dette var noen skjult da de hadde tatt i mot budbringere som gjester.

Judas 1:6-9
[6] Budbringere også, da de ikke hadde holdt deres begynnelse, men idet de hadde etterlatt sin egen bolig, har han holdt med evige bånd under mørke til en dom av en stor dag;[7] som Sodoma (brenner) og Gomorra (neddykking), og de byene omkring dem, på lik måte mot disse, da de hadde bedrevet hor, og idet de hadde gått bort etter annet kjød, er satt fram som et eksempel, idet de ligger under dom av eonian ild.[8] På liknende måte, virkelig selv om, også disse som drømmer, besmitter, virkelig, kjød, og tilsidesetter herredømme, og blasfemerer herligheter.[9] Men Mikael erkebudbringeren, da han diskuterte med anklageren idet han atskilte om Moses' (trekker ut) kropp, vågde han ikke å bringe fram en dom av blasfemi, men sa, Herren irettesette deg.

Lukas 16:22
Og det skjedde, den fattige døde, og han ble ført bort av budbringerne til Abrahams barm; og den rike døde også, og ble begravd.

Matteus 18:10
Se for at dere ikke forakter én av disse små; for jeg sier dere, at budbringerne deres i himlene gjennom alt ser min fars ansikt, han i himlene.

Apenbaring 5:11
Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange budbringere rundt omkring tronen og livsvesenene og de eldre; og tallet deres var ti tusener av ti tusener og tusener av tusener,

Apenbaring 19:10
Og jeg falt framfor føttene hans for å tilbe ham; og han sier til meg, Se, ikke; jeg er en medslave til deg og til brødrene dine, de som har vitnesbyrdet om Jesus; tilbe gud; for vitnesbyrdet om Jesus er ånden av forutsigelsen.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011