A A A A A

Ytterligere: [Kannibalisme]


2 Korintierne 5:8
og vi er frimodige, og har velbehag i heller å være borte fra kroppen og å være hjemme hos herren.

Lukas 16:19-26
[19] Og et visst menneske var rik, og kledde seg i purpur og fint lin, idet han strålende gledet seg daglig.[20] Og det var en viss fattig ved navn Lasarus (hvem gud hjelper), som var lagt ved porten hans, da han hadde blitt full av sår,[21] og som begjærte å mettes av smulene som falt fra den rikes bord; men også hundene, som kom, slikket sårene hans.[22] Og det skjedde, den fattige døde, og han ble ført bort av budbringerne til Abrahams barm; og den rike døde også, og ble begravd.[23] Og da han hadde hevet øynene sine i Hades, idet han var i terror, ser han Abraham fra langt borte og Lasarus i barmen hans;[24] og da han hadde ropt, sa han, Far Abraham, ha medlidenhet med meg, og send Lasarus, for at han kan dyppe det ytterste av fingeren i vann, og nedkjøle tungen min, fordi jeg sørger i denne flammen.[25] Og Abraham sa, Barn, minnes du at, du mottok dine gode ting i livet ditt, og Lasarus på liknende måte de onde ting; og nå trøstes han, og du sørger.[26] Og til alle disse ting, er en stor kløft etablert imellom oss og dere, for at de som vil gå gjennom herfra til dere ikke skal være i stand til det, heller ikke drar de derfra over til oss.

Apenbaring 20:11-15
[11] Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den, fra hvems ansikt jorden og himmelen flyktet, og det ble ikke funnet et sted for dem.[12] Og jeg så de døde, små og store, som har stått framfor gud, og bokruller ble åpnet; og en annen bokrull ble åpnet, som er livets; og de døde ble dømt ut fra de ting som har blitt skrevet i bokrullene, i henhold til gjerningene sine.[13] Og sjøen gav de døde i den, og døden og hades gav de døde i dem; og enhver ble dømt i henhold til gjerningene sine.[14] Og døden og hades ble kastet i sjøen av ilden. Dette er den andre død.[15] Og hvis noen ikke ble funnet som har blitt skrevet i bokrullen til livet, ble han kastet til sjøen av ilden.

1 Korintierne 14:34-35
[34] La kvinnene deres holde seg stille i de utkalte; for det tillates dem ikke å tale, men å underordne seg, slik også loven sier.[35] Og hvis de vil lære noe, la dem spørre sine egne menn i hus; for det er skammelig for kvinner å tale i en utkalt.

Lukas 1:37
fordi ethvert ord skal ikke være umulig for gud.

Johannes 1:1
I begynnelsen var ordet, og ordet var hos gud, og ordet var gud.

1 Timoteus 2:11-15
[11] La en kvinne lære i stillhet i all underordning;[12] og jeg tillater ikke en kvinne å lære bort, heller ikke å herske over en mann, men å være i stillhet.[13] For Adam (mann / rød jord) ble formet først, så Eva (levende).[14] Og Adam ble ikke bedratt; men da kvinnen hadde blitt bedratt, har hun kommet i overtredelse;[15] men hun skal bli reddet gjennom barnefødselen, hvis de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med sunt sinn.

1 Timoteus 5:3-16
[3] Pris enker, de virkelige enker.[4] Men hvis en enke har barn eller etterkommere, la dem først lære å være from for sitt eget hus, og å gi gjengjeld til forfedrene; for dette er vakkert og mottakelig framfor gud.[5] Og den virkelige enke og som har blitt etterlatt alene har håpet på gud, og blir ytterligere i begjæringene og bønnene natt og dag;[6] men hun som lever overdådig, har dødd idet hun lever.[7] Og påby dette, for at de kan være uangripelig.[8] Og hvis noen ikke har omtanke for sine egne og spesielt de som er av husholdningen, har han fornektet troen, og er verre enn en vantro.[9] La en enke bli ført på listen som har blitt ikke mindre enn seksti år, én manns kvinne,[10] idet hun har blitt gitt vitnesbyrd om vakre gjerninger, hvis hun oppfostret barn, hvis hun tok imot fremmede, hvis hun vasket helliges føtter, hvis hun hjalp de som ble trengt, hvis hun etterfulgte all god gjerning.[11] Og frabe yngre enker; for når de skulle bli løsaktige mot den Salvede, vil de gifte seg,[12] idet de har dom fordi de tilsidesatte den første tro.[13] Og samtidlig lærer de også å være uten gjerning, idet de går omkring i husene; og ikke bare uten gjerning, men også snakkesalige og som blander seg opp i andres saker, idet de taler det de ikke burde.[14] Jeg vil derfor yngre enker å gifte seg, å føde barn, å styre huset, å gi ingen anledning på grunn av hån til den som ligger imot.[15] For allerede vendte noen seg bort fra etter satan.[16] Hvis noen pålitelig mann eller pålitelig kvinne har enker, la dem hjelpe dem, og la ikke den utkalte bli nedtynget, for at den kan hjelpe de virkelige enker.

1 Korintierne 11:2-16
[2] Og jeg roser dere, brødre, at dere minnes meg i alt, og dere holder fast på overleveringene, slik jeg overgav dere.[3] Og jeg vil dere skal vite, at enhver manns hode er den Salvede; og kvinnens hode er mannen; og Salvedes hode, er gud.[4] Enhver mann som ber eller forutsier, som har på hode, gjør hodet sitt til skamme.[5] Og enhver kvinne som ber eller forutsier med utildekket hodet, gjør hodet sitt til skamme; for det er ett og det samme som hun var barbert.[6] For hvis ikke en kvinne dekker seg helt, la henne også klippe seg; og hvis det er skammelig for en kvinne å klippes eller barberes, la henne dekke seg helt.[7] For en mann, virkelig, skylder ikke å dekke hodet helt, idet han er guds bilde og herlighet; og en kvinne er en manns herlighet;[8] for en mann er ikke av en kvinne, men en kvinne av en mann;[9] for, også, en mann skaptes ikke på grunn av kvinnen, men en kvinne på grunn av mannen;[10] på grunn av dette skylder kvinnen å ha en makt på hode, på grunn av budbringerne.[11] Ikke desto mindre er heller ikke en mann foruten en kvinne, eller en kvinne foruten en mann, i herren;[12] for akkurat som kvinnen er av mannen, på den måten er også mannen gjennom kvinnen, og alt er av gud.[13] Døm blant dere selv; er det sømmelig for en kvinne å be til gud utildekket?[14] Eller lærer heller ikke naturen selv dere, at hvis en mann virkelig har langt hår, er det en vanpris for ham;[15] og hvis en kvinne har langt hår, er det en herlighet for henne? Fordi håret er gitt henne istedenfor et slør;[16] og hvis en mener å være stridekjær, har vi ikke en slik vane, heller ikke de guds utkalte.

Norwegian Bible 2011
Copyright © 2010, 2011