A A A A A

Liv: [ಸಾವು]


Johannes 3:16
ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿರುವನು.

1 Tessalonikerne ೪:೧೪
For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.

Johannes ೧೧:೨೬
Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Romerne 6:23
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

Apenbaring ೨೧:೪
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.

Romerne 14:8
For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.

Predikerens 12:7
før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som ga den.

Lukas 23:43
Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.