A A A A A

Liv: [Dating mennesker]


Salomos Ordsprog 7:6-21
[6] For jeg så en gang ut av vinduet i mitt hus, gjennom gitteret så jeg ned.[7] Mens jeg betraktet de uerfarne, la jeg merke til blant ungdommen en uforstandig gutt.[8] Han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, og gikk der på veien ved hennes hus -[9] i skumringen, da dagen var til ende, i dyp natt og mørke.[10] Og se, en kvinne kommer ham i møte, i en horkvinnes klær, med listig hjerte.[11] Vill er hun og kåt. Hennes føtter er ikke i ro i hennes hus.[12] Snart er hun på gater, snart på torg. Ved hvert hjørne lurer hun.[13] Hun griper fatt i ham og kysser ham. Med frekt ansikt sier hun til ham:[14] Jeg har fredsofferets kjøtt hjemme hos meg, for i dag har jeg innfridd mine løfter.[15] Derfor gikk jeg ut for å møte deg, jeg gikk for å lete deg opp, og jeg fant deg.[16] Jeg har bredt tepper ut på min seng, fargerike tepper av egyptisk lin.[17] Jeg har strødd mitt leie med myrra, aloë og kanel.[18] Kom, la oss beruse oss i kjærlighet til morgenen gryr, fryde oss i elskov![19] For min mann er ikke hjemme, han er på reise langt herfra.[20] Pengepungen tok han med seg, først ved fullmåne kommer han hjem.[21] Hun fikk lokket ham med sine mange ord, med sine glatte lepper forførte hun ham.

Amos 3:3
Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?

2 Korintierne 6:14-18
[14] Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke?[15] Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?[16] Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.[17] Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.[18] Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.

Efeserne ๕:๑๙
så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,

Filippenserne 4:13
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Jakobs 4:4
Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

2 Samuels 12:1
Og Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham: Det var to menn i en by, en rik og en fattig.

1 Kongebok 9:1
Da Salomo hadde fullført arbeidet med å bygge Herrens hus og kongens hus og alt det han ønsket å gjøre,

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.